Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Wolontariusze na Księżycu

Młodzi ludzie chcą pomagać innym i pomagają. W Zespole Szkół w Borku Wlkp. działa od 2011 roku Szkolny Klub Wolontariusza. Współpracuje on na co dzień z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. i ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych „GEDEON”.

Wolontariusze, oprócz pomagania innym, ostatnio uczestniczyli w weekendowych warsztatach „Podstawy wolontariatu”, które poprowadził nieodpłatnie Mirosław Sobkowiak - trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych „STOP”. Szkolenie obejmowało następujące obszary zagadnień: podstawy prawne wolontariatu, korzystanie z wolontariatu, prawa i obowiązki wolontariusza, prawa i obowiązki korzystającego z wolontariatu, zasady pracy wolontariackiej.

Oprócz przyswojenia sobie sporej dawki wiedzy wolontariusze bardzo aktywnie realizowali też ćwiczenia, rozwiązywali zadania i wzięli udział w symulacji „Wyprawa na Księżyc”, wykazując się doskonałą umiejętnością pracy zespołowej. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali certyfikaty, potwierdzające udział w szkoleniu.

Warsztaty zorganizowały: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „GEDEON”, Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Swoją siedzibę na szkolenie udostępnił Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.
Wolontariusze na Ksiezycu 2016 01
Wolontariusze na Ksiezycu 2016 02
Wolontariusze na Ksiezycu 2016 03