Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Spotkanie opłatkowe seniorów

Blisko trzystu seniorów przybyło do sali widowiskowej Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” na spotkanie opłatkowe i wspólne śpiewanie kolęd. Zorganizował je Zarząd Rejonowy w Gostyniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Prezes zarządu Andrzej Starosta powitał seniorów oraz gości: Starostę Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego, Burmistrza Gostynia Jerzego Kulaka, ks. prałata seniora Artura Przybyła, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosława Sobkowiaka, Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu Teresę Klonowską, Dyrektora GOK „Hutnik” Tomasza Bartona oraz przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu. Zaprosił też wszystkich, w imieniu organizatorów, na słodki poczęstunek i wspólne spędzenie czasu w gronie znajomych.

Następnie do seniorów zwrócili się z życzeniami goście. Burmistrz Jerzy Kulak dołączył do życzeń spędzenia świąt w rodzinnym gronie informacje o planowanych kolejnych inwestycjach w Gostyniu. Starosta Robert Marcinkowski, obok życzeń radości, ale i wzajemnego wybaczania w święta Bożego Narodzenia, nawiązał do poprzedniego spotkania z seniorami, na którym zgłoszono problem przejścia na ul. Mostowej. Poinformował, że zwracał się w tej sprawie do wojewody wielkopolskiego jako administratora tej drogi wojewódzkiej, ale spotkał się z odpowiedzią odmowną. Dlatego Powiat Gostyński wraz z Gminą Gostyń samodzielnie wykonały to ważne dla bezpieczeństwa seniorów, ale i dla innych mieszkańców miasta zadanie.

Prezes PZERiI Andrzej Starosta podziękował samorządom i pozostałym instytucjom za współpracę i wspieranie działań PZERiI. Ks. prałat senior Artur Przybył zaczął od życzeń, a następnie zaprosił wszystkich do dzielenia się opłatkiem, symbolem wzajemnej życzliwości. Łamaniu się opłatkiem przez wszystkich uczestników spotkania towarzyszyło wiele wzruszających momentów.

Kolejną część wypełniły kolędy i pastorałki śpiewane przez zespół wokalny „Retro”, działający przy boreckim kole Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Na koniec Andrzej Starosta poinformował o przygotowywaniu przez Zarząd PZERiI we współpracy z PCPR w Gostyniu wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne w 2015 r.
Wspólne spędzenie czasu było bardzo ważne dla jego uczestników - rozmowom przy kawie i słodkościach nie było końca.
Wspolna Wigilia seniorow 2015 01
Wspolna Wigilia seniorow 2015 02
Wspolna Wigilia seniorow 2015 03
Wspolna Wigilia seniorow 2015 04
Wspolna Wigilia seniorow 2015 05