Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Nie ma dzieci - są ludzie

W rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w roku 1989 Konwencji Praw Dziecka obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Został on specjalnie uczczony w Zespole Szkół w Bodzewie. Nauczyciele tej szkoły postanowili przypomnieć swoim uczniom, jakie są ich prawa.

W dwudziestą szóstą rocznicę tego wydarzenia zorganizowano konkurs na plakat przedstawiający wybrane przez klasę prawo dziecka. Powstały plakaty w dużym formacie, których wystawę można było oglądać w korytarzu szkoły.

Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak, działający też w Stowarzyszeniu „DZIECKO”, spotykając się z uczniami podzielonymi na grupy wiekowe przybliżył dzieciom, a następnie młodzieży prawa dziecka. Podkreślił wyjątkową rolę Polski w tym zakresie. Przypomniał, że już Janusz Korczak podkreślał, że NIE MA DZIECI - SĄ LUDZIE. A uchwalenie Konwencji jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski <https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska> w dziedzinie ochrony praw dziecka. W roku 1978 Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie i przedstawiła projekt, na bazie którego później ONZ opracowała Konwencję Prawa Dziecka - najważniejszy dokument chroniący prawa dziecka. Dzięki Konwencji, dzieci na całym świecie zaczęto traktować jako osoby, które mają prawa takie jak dorośli.

Nauczyciele szkoły nawiązali również do niedawnych tragicznych ataków terrorystycznych wydarzeń w Paryżu, w których zginęło wiele niewinnych osób, podkreślając, ze każdy z nas, w tym przede wszystkim dzieci, mają prawo do bezpieczeństwa. Uczniowie klasy III szkoły podstawowej z własnej inicjatywy napisali list do terrorystów, w którym proszą w dziecięcych słowach o zaprzestanie przemocy i pokój na świecie. List ten został odczytany wszystkim uczniom szkoły. A każdy z uczniów otrzymał na zakończenie spotkania balon z hasłem „masz prawo do bezpieczeństwa”. Balony były w kolorze niebieskim, co miało symbolizować pokój i nieograniczoną niczym wolność w dążeniu do realizacji bliskich nam wartości.

Przedstawiający prawa dziecka gość wskazał też do kogo można się zwracać, gdy prawa dziecka nie są realizowane. Dodatkowo przypomniał też prawa ucznia.
Nie ma dzieci - sa ludzie 2015 01
Nie ma dzieci - sa ludzie 2015 02
Nie ma dzieci - sa ludzie 2015 03
Nie ma dzieci - sa ludzie 2015 04
Nie ma dzieci - sa ludzie 2015 05