Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Warto dawać siebie innym

Obchody Dnia Wolontariusza w Krobi zapełniły salę widowiskowo-kinową Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi. Uczestniczyli w nich Wiceburmistrz Krobi Michał Listwoń, przedstawiciel Zarządu Powiatu Gostyńskiego Damian Walczak, radni powiatowi i gminni, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, kierownik Miesjko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi oraz szefowie oraz wolontariusze z wielu organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Krobia. Do nich skierował swoje słowa wiceburmistrz Michał Listwoń, podkreślając: - Warto dawać siebie innym, bo dobro bardzo często powraca do nas ze zdwojoną siłą, a dla wielu osób pomaganie jest wręcz sposobem na życie.
Gminne obchody Dnia Wolontariusza połączone zostały z podsumowaniem dwóch projektów, realizowanych przez Stowarzyszenie „Ziemia Krobska” - Młodzieżowego Programu Grantowego „Krobus” oraz „Młodzi Aktywni”. W ramach tegoż podsumowania, pokazową debatę w tzw. formule oksfordzkiej, zaprezentowali uczestnicy drugiego z projektów. Młodzież, podzielona na stronę propozycji i opozycji, starała się przekonać publiczność do tego, że szkoła jest lub nie może być miejscem, w którym uczymy się wolontariatu. Dyskusja była bardzo gorąca, ale, jak nakazują zasady debaty oksfordzkiej, niezwykle kulturalna, a argumentacja przekonująca i trafna. Świadczyć może o tym wynik głosowania, w ramach którego zgromadzeni większością głosów zadecydowali, iż wolontariatu nie powinniśmy uczyć się w szkole. Uczestnicy uroczystości zgodnie jednak stwierdzili, że niezależnie od miejsca i formy, w których zgłębiać można tajniki wolontariatu, warto pomagać innym już od najmłodszych lat. Dobro i empatia winny być cechami, szczególnie docenianymi w dzisiejszym, bardzo „zabieganym” świecie.

Młodzieżowa Agencja Kulturalno-Rozrywkowa w Krobi, grupa „Razem możemy więcej”, działająca przy ZSPiG w Pudliszkach, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi, Stowarzyszenie „Biegaj z Krobią Women”, Stowarzyszenie „Sportatut”, Przedsiębiorstwa KA 4 Łukasz Kaczmarek oraz Spółka „Meltemi” przy Grupie Acciona, to grupy i podmioty nagrodzone za swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej podczas tegorocznych gminnych obchodów Dnia Wolontariusza. Decyzję o wyróżnieniu okolicznościowymi grawertonami wyżej wymienionych, podjęli członkowie Partnerstwa na rzecz wolontariatu w gminie Krobia, na podstawie wcześniej zgłaszanych propozycji. Warto w tym miejscu podkreślić, że inicjatywa wyróżnienia grup nieformalnych, firm, instytucji czy organizacji, działających nieodpłatnie i dobrowolnie na rzecz mieszkańców gminy Krobia, nie miała formy konkursu, ale była wyrazem wdzięczności „za dawanie siebie innym”. Odrębne wyróżnienie otrzymał też Rafał Wołos, uczeń Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi, który pomógł uratować życie swojej sąsiadce. Kobieta doznała zawału serca, a dzięki postawie Rafała i przeprowadzonej przy jego współudziale reanimacji, wraca dziś ona do zdrowia.

Uroczystość zakończył występ wokalny sióstr - Marii i Julii Kozłowskich. Uroczystość współfinansowana była przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie, której przedstawicielka - Joanna Jękot - Łaźniak, przekazała na ręce koordynatorki Partnerstwa na rzecz wolontariatu w gminie Krobi Anny Krzyżostaniak pamiątkową kronikę, życząc jednocześnie, by znalazło się w niej jak najwięcej zapisów potwierdzających wolontarystyczną działalność mieszkańców gminy Krobia.
Dzien Wolontariusza w Krobi 2015 01
Dzien Wolontariusza w Krobi 2015 02
Dzien Wolontariusza w Krobi 2015 03
Dzien Wolontariusza w Krobi 2015 04
Dzien Wolontariusza w Krobi 2015 05
Dzien Wolontariusza w Krobi 2015 06
Dzien Wolontariusza w Krobi 2015 07
Dzien Wolontariusza w Krobi 2015 08
Dzien Wolontariusza w Krobi 2015 09
Dzien Wolontariusza w Krobi 2015 10