Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Miaskowski po raz czternasty

W niedzielę, w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach, w nastrojowo przygotowanej scenerii, w sali - mimo niedzieli - wypełnionej po brzegi, odbył się finał XIV integracyjnego Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Kaspra Miaskowskiego. Patronat nad tegoroczną edycją konkursu objęli Starosta Gostyński Robert Marcinkowski oraz Wójt Gminy Piaski Wiesław Glapka.

Konkurs Recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego to stała i ważna impreza w kalendarzu powiatowych imprez kulturalnych, której celem jest m.in. ożywianie poezji barokowego poety ze Smogorzewa i propagowanie kultury żywego słowa. Konkurs ma charakter integracyjny, gdyż startują w nim też osoby niepełnosprawne.

W tegorocznej edycji w finale znalazło się 23 najlepszych w powiecie recytatorów, wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach w szkołach i placówkach, w których wystartowało prawie 300 recytatorów. W sali widowiskowej GOK-u zasiadło blisko 150 widzów, a wśród nich goście honorowi Wiesław Glapka - Wójt Gminy Piaski, reprezentujący Starostę Gostyńskiego Wiceprzewodniczacy Rady Powiatu Gostyńskiego Krzysztof Deutsch, Andrzej Konieczny - Sekretarz Gminy Piaski, oraz radni gminy Piaski, sołtysi, dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, opiekunowie, recytatorzy i ich rodziny oraz znajomi.

Konkurs otworzył Sebastian Nowak, witając wszystkich uczestników spotkania, których zaprosił do wysłuchania i obejrzenia prelekcji i prezentacji multimedialnej przygotowanych przez Macieja Gaszka, Adama Kajczyka i Mariusza Sobeckiego z portalu GASO Gostyń, nawiązujących do rodów szlacheckich mieszkających na ziemi piaskowskiej i ukazujących archiwalne, często do tej pory niepublikowane fotografie z terenu naszej gminy.

Przesłuchania konkursowe finalistów odbywały się w czterech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i kategoria integracyjna dla osób niepełnosprawnych. Jury w składzie: Barbara Głowinkowska, Jan Głowinkowski i Mirosław Sobkowiak oceniało poszczególnych recytatorów, przyznając punkty za dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Dodatkowo publiczność miała możliwość przyznania swojej nagrody. Po trwających ok. 2 godzin przesłuchaniach finałowych organizatorzy konkursu: Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach, Urząd Gminy w Piaskach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprosili wszystkich uczestników oraz widzów na kawę, herbatę i słodki poczęstunek, a następnie na koncert w wykonaniu uczniów Sekcji Muzycznej GOK Piaski pod kierunkiem Andrzeja Hodowanego.

Przed ogłoszeniem wyników przedstawiciel jury Barbara Głowinkowska, podsumowując zmagania finałowe, wysoko oceniła przedstawione prezentacje, podziękowała wszystkim finalistom za zainteresowanie sztuką „żywego słowa”, które zaowocowało udanymi wystąpieniami recytatorskimi, dostarczającymi widzom wielu wzruszeń i prowokującymi do refleksji nad różnymi aspektami naszego życia. Podziękowała też władzom gminy oraz organizatorom za wytrwałość i coraz wyższy poziom organizacji kolejnych edycji konkursu. Podkreśliła też, że o przyznaniu pierwszych miejsc i głównych nagród zadecydowały niuanse w warsztacie recytatorów, gdyż poziom najlepszych był bardzo wyrównany. Jej wypowiedź uzupełnił Mirosław Sobkowiak, kierując wyrazy uznania do nauczycieli i opiekunów za poświęcenie i trud pracy z młodymi ludźmi i z osobami z niepełnosprawnością w tak trudnym tworzywie, jakim jest żywe słowo mówione.

W kategorii szkół podstawowych jury przyznało: 1 miejsce Łukaszowi Łysakowskiemu (Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi), 2 miejsce Julii Jankowskiej (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gostyniu), 3 miejsce Michalinie Kordus (najmłodsza uczestniczka finału reprezentująca Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi). Wyróżnienie otrzymał Michał Łagoda (Zespół Szkół w Piaskach).

W kategorii gimnazjów jury przyznało: 1 miejsce Marii Koncewicz (Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi), 2 miejsce Julii Kordus (Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi), 3 miejsce Rozalii Pilch (Gimnazjum nr 1 im. Mistrzów Sportu w Gostyniu). Wyróżnienia otrzymali Michalina Wolna (Gimnazjum nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyniu) i Izabela Kaczmarek (Zespół Szkół w Bodzewie).

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych jury postanowiło przyznać: 1 miejsce Wojciechowi Dolatowskiemu (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu), 2 miejsce Darii Poprawie (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi), 3 miejsce Roksanie Włodarczak (Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu).

W kategorii integracyjnej przyznano 1 miejsce Halinie Skwarczyńskiej (Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach), 2 miejsce Sylwestrowi Musielakowi (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach), 3 miejsce Marii Gubańskiej (Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie).

Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe przygotowane przez organizatorów. Jury przyznało też nagrodę Grand Prix. Zdobył ją Wojciech Dolatowski, który z rąk Wójta Gminy Piaski Wiesława Glapki otrzymał puchar a nagrodę rzeczową wręczył jej fundator radny gminy Piaski Konrad Szafranek. Specjalną nagrodę za najlepszą recytację poezji Kaspra Miaskowskiego otrzymała Maria Koncewicz, nagrodzona przez fundatorów Dariusza Naskręta i Tomasza Ciesielskiego nagrodą rzeczową. Swoją nagrodę przyznała też publiczność, którą otrzymała Michalina Kordus nagrodzona przez fundatora, radnego powiatu gostyńskiego Krzysztofa Deutscha również nagrodą rzeczową. Dodatkową nagrodę ufundowaną przez GASO Gostyń otrzymała też najmłodsza uczestniczka finału Michalina Kordus. Radny gminy Piaski Marek Majsnerowski ufundował nagrodę finansową dla najlepszej recytatorki w kategorii osób niepełnosprawnych Haliny Skwarczyńskiej, a Starostwo Powiatu Gostyńskiego przekazało dwa upominki również w tej kategorii. Upominki dla wszystkich uczestników tej kategorii ufundowało Stowarzyszenie „DZIECKO” i PCPR w Gostyniu.

Wszyscy uczestnicy powiatowego finału i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział oraz konkursowe upominki, które również rozlosowano wśród widzów biorących udział w plebiscycie publiczności.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania fundatorom nagród, jurorom, szkołom i placówkom za pomoc w zorganizowaniu i udział w finale konkursu.
Miaskowski po raz czternasty 2015 01
Miaskowski po raz czternasty 2015 02
Miaskowski po raz czternasty 2015 03
Miaskowski po raz czternasty 2015 04
Miaskowski po raz czternasty 2015 05
Miaskowski po raz czternasty 2015 06
Miaskowski po raz czternasty 2015 07
Miaskowski po raz czternasty 2015 08
Miaskowski po raz czternasty 2015 09
Miaskowski po raz czternasty 2015 10