Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Samemu trzeba być człowiekiem

Pomoc społeczna to służba, od której zależy los wielu osób i rodzin. Powiat gostyński i gminy, wchodzące w jego skład oraz organizacje pozarządowe zatrudniają ponad czterystu pracowników pomocy społecznej. To pracownicy socjalni, wychowawcy, opiekunowie, pedagodzy, psycholodzy, rodzice zastępczy, terapeuci, rehabilitanci, pielęgniarki, instruktorzy, mediatorzy, ale to również pracownicy administracji i obsługi.

To Ci wszyscy, których trud i codzienna praca składają się na obraz pomocy społecznej gmin i powiatu gostyńskiego. A jest to obraz pozytywny i bardzo wysoko oceniany. Świadczą o tym choćby wygrywane konkursy przez gminy i powiat oraz liczne wyróżnienia wojewódzkie i ogólnopolskie.

Tradycją powiatu gostyńskiego stało się docenianie pracowników pomocy społecznej oraz ich pracy i trudu niezauważalnych na co dzień. Doskonałą okazją ku temu są obchody Dnia Pracownika Socjalnego, które w powiecie gostyńskim przybierają corocznie uroczysty charakter. Jest to wyraz szacunku dla tej pracy, jej roli i społecznego znaczenia.

A trzeba podkreślić, że to trudna, odpowiedzialna, wymagająca ofiarności, zaangażowania i profesjonalizmu praca. Działalność pracowników pomocy społecznej przebiega często w trudnych warunkach, wymaga wysokiej odporności psychicznej i opanowania, szczególnie w sytuacjach, w których rozwiązuje się konflikty, czy w momentach, gdy brakuje środków na udzielenie pomocy lub w czasie pracy z klientami przejawiającymi postawy roszczeniowe lub wyładowującymi na pracownikach swoje kompleksy i niezadowolenie z życia.

Na obchody Dnia Pracownika Socjalnego do sali widowiskowej kina „Pod kopułą” w Gostyniu przybyli włodarze gmin i powiatu: Starosta Robert Marcinkowski, Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora, radny Rady Powiatu Gostyńskiego Grzegorz Marszałek, Skarbnik Powiatu Eleonora Gościniak, Wójt Piasków Wiesław Glapka, Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk, Wiceburmistrz Ponieca Eugeniusz Nowak, Burmistrz Borku Wlkp. Marek Rożek, Wiceburmistrz Krobi Michał Listwoń, Sekretarz Gminy Gostyń Renata Ignasiak, oraz zastępca Wójta Pępowa Katarzyna Kmiecik - Rosa. Licznie przybyli też kierownicy, dyrektorzy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo wychowawczych, ośrodka interwencji kryzysowej, środowiskowych domów samopomocy, domów dziennego pobytu, świetlic środowiskowych, warsztatów terapii zajęciowej, punktów wsparcia, zakładu aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych, klubu integracji społecznej ro dzin zastępczych i powiatowego centrum pomocy rodzinie. W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących ze służbami pomocy społecznej.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w wykładzie otwierającym wskazał szereg problemów, z którymi zmagają się pomoc społeczna w swojej codziennej pracy. Podkreślił też, szeroko to uzasadniając, że praca socjalna i pomoc społeczna to jedne z najtrudniejszych zawodów, szczególnie w obecnej polskiej rzeczywistości.

Robert Marcinkowski Starosta Gostyński, składając życzenia podkreślał: - Spotkaliśmy się dziś głównie po to, żeby Wam podziękować przede wszystkim za to, że jesteście ludźmi, a nie tylko urzędnikami. To Państwo udowadniacie potrzebującym, że nie są sami, to Państwo dajecie ludziom nadzieję, bo wkraczacie tam, gdzie wszystkie inne działania zawiodły lub nie zadziałały. A najlepszym świadectwem uznania samorządów dla pracy pracowników socjalnych i dla pracowników pomocy społecznej jest obecność szefów gmin i powiatu gostyńskiego na dzisiejszej uroczystości.

Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora podkreślał: - Żeby pomagać drugiemu człowiekowi samemu trzeba być człowiekiem. A wszyscy tu obecni i Ci, pracujący teraz w swoich placówkach, dajecie ludziom iskierkę nadziei, dzięki której ludzie stają na nogi i wracają do życia.

Następnie włodarze gmin oraz powiatu uhonorowali wyróżniających się pracowników. Łącznie wyróżniono 78 osób z miejsko-gminnych ośrodków pomocy społecznej w Gostyniu, w Krobi, w Borku Wlkp., w Poniecu, w Pogorzeli, w Pępowie, domów pomocy społecznej w Rogowie, w Chwałkowie, w Zimnowodzie, w Chumiętkach, środowiskowych domów samopomocy w Chwałkowie i Gostyniu, Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie, domów dziecka w Bodzewie i w Gostyniu, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie, Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Pogorzeli, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach, Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach i PCPR w Gostyniu.

Uroczystość zakończyło spotkanie przy kawie oraz projekcja filmowego hitu.

Organizatorami powiatowego święta byli Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”.
Samemu trzeba byc czlowiekiem 2015 01
Samemu trzeba byc czlowiekiem 2015 02
Samemu trzeba byc czlowiekiem 2015 03
Samemu trzeba byc czlowiekiem 2015 04
Samemu trzeba byc czlowiekiem 2015 05
Samemu trzeba byc czlowiekiem 2015 06
Samemu trzeba byc czlowiekiem 2015 07
Samemu trzeba byc czlowiekiem 2015 08
Samemu trzeba byc czlowiekiem 2015 09
Samemu trzeba byc czlowiekiem 2015 10
Samemu trzeba byc czlowiekiem 2015 11
Samemu trzeba byc czlowiekiem 2015 12
Samemu trzeba byc czlowiekiem 2015 13
Samemu trzeba byc czlowiekiem 2015 14
Samemu trzeba byc czlowiekiem 2015 15
Samemu trzeba byc czlowiekiem 2015 16
Samemu trzeba byc czlowiekiem 2015 17
Samemu trzeba byc czlowiekiem 2015 18
Samemu trzeba byc czlowiekiem 2015 19
Samemu trzeba byc czlowiekiem 2015 20