Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Zostań wolontariuszem XXIV WOŚP !

1. Organizatorzy XXIV Gostyńskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Powiatowe Centrum Pomocy
    Rodzinie w Gostyniu, Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”, Stowarzyszenie
    „DZIECKO”) informują o utworzeniu powiatowego sztabu XXIV Gostyńskiego Finału WOŚP. Sztab został już
    zarejestrowany w Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

2. Finał będzie miał miejsce 10 stycznia 2016 r. W tym finale zbieramy na podtrzymanie wysokich standardów leczenia
    dzieci na oddziałach pediatrycznych oraz na godną opiekę medyczną dla seniorów. Do tej pory Fundacja w sposób
    mistrzowski zajęła się wzrokiem, słuchem i bezdechem u noworodków. To trzy wiodące programy medyczne, których
    efekty plasują Polskę w światowej czołówce.

3. Siedzibą sztabu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (Nowe Wrota 7, tel./faks: 65-572-75-28).
    Szefowie Sztabu to: Mirosław Sobkowiak (PCPR w Gostyniu, tel.: 601-071-487) i Maciej Marcinkowski (ZSZ w Gostyniu).

4. Nabór wolontariuszy odbywa się wg następujących etapów:
a) Wypełnienie wzoru ankiety elektronicznej przez wolontariusza i przesłanie jej najpóźniej do 18 grudnia 2015 r. na mail:
    pcpr@gostyn.pl

    wraz ze zdjęciem legitymacyjnym lub na dowód tożsamości w formacie elektronicznym JPG
    - zdjęcie odsłoniętej twarzy wolontariusza nie może być mniejsze niż 800 na 600 pixeli.
    W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest też dostarczenie wypełnionego wzoru ankiety do PCPR lub ZSZ w Gostyniu wraz
    ze zdjęciem w formacie elektronicznym jpg (800 x 600 pixeli) w ww. terminie.
b) Po wprowadzeniu wolontariusza na serwer WOŚP i wydrukowaniu zgłoszenia zostanie on zaproszony do sztabu,
    by podpisać wygenerowaną z systemu ankietę i deklarację wolontariusza. W przypadku osób niepełnoletnich ankietę
    podpisuje również opiekun prawny wolontariusza. Ostateczny termin podpisania ankiety to 21 grudnia 2015 r.!
    Możliwe jest też (po uzgodnieniu z szefem sztabu Mirosławem Sobkowiakiem) wysłanie wygenerowanej ankiety
    i deklaracji pocztą elektroniczną wolontariuszowi i po wydrukowaniu jej i podpisaniu jej przez wolontariusza (oraz
    opiekuna prawnego w przypadku wolontariusza niepełnoletniego) dostarczenie jej do sztabu (PCPR w Gostyniu)
    do 21 grudnia do godz. 16:00).

    Na stronach sztabu można pobierać:
    wzór ankiety dla kandydatów na wolontariuszy oraz kartę zgłoszenia imprez zamkniętych

    www.gostyn-pcpr.info/wosp
   
www.zsz-gostyn.com.pl/wosp

Wzór ankiety oraz karta zgłoszenia imprezy mogą być również przesłane drogą elektroniczną po uprzednim zgłoszeniu takiej prośby pod adres: pcpr@gostyn.pl.

Spośród zgłoszonych kandydatów sztab wybierze kwestarzy, kierując się m.in. dotychczasowym doświadczeniem kandydatów i ich wiekiem. Sztab zastrzega sobie prawo nieuzasadniania ewentualnego nieprzyjęcia zgłoszenia kandydata na wolontariusza.

Sztab umożliwia też sprzedaż darów Gostynian w trakcie imprezy finałowej. Informacje o nich przyjmowane są w PCPR w Gostyniu i w Stowarzyszeniu „Dziecko”.

5. Mamy już pierwsze 24 zł i 24 grosze! Zostały one wrzucone do puszki w siedzibie sztabu WOŚP przy PCPR.

Szefowie sztabu XXIV Gostyńskiego Finału WOŚP
/-/ Mirosław Sobkowiak  /-/ Maciej Marcinkowski