Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Podglądali… jak to się robi

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „NIE SAMI” zakończyło realizację projektu „Jak to jest zrobione?”, skierowanego do osób niepełnosprawnych. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Powiatu Gostyńskiego oraz Gminy Gostyń.

Na spotkaniu podsumowującym zebrali się uczestnicy projektu: członkowie Stowarzyszenia „Nie Sami”, uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy w Gostyniu i Chwałkowie oraz Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu. Wszyscy otrzymali pamiątkowe certyfikaty, potwierdzające udział w działaniach projektowych.

Spotkanie poprowadziła prezes Stowarzyszenia „Nie Sami” Irena Dudek. A członek zarządu tej organizacji Andrzej Miałkowski, prezentując slajdy z wyjazdów w ramach projektu, przypomniał, co wydarzyło się w ciągu roku. Był wyjazd i udział w ciekawej imprezie ”Święto Papieru”, zorganizowanej w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Podczas tego lipcowego festynu uczestnicy poznali sposoby wytwarzania papieru, jego historię i ogromne znaczenie dla rozwoju cywilizacji i współczesnego świata. Organizatorzy imprezy zaprosili do uczestnictwa w przygotowanych warsztatach i zabrania ze sobą efektów swojej pracy, z czego z wielką radością skorzystali uczestnicy. Najciekawsze było własnoręczne czerpanie i zdobienie papieru. Dodatkowo uczestnicy zwiedzili jeszcze parki zdrojowe i pijalnie wód mineralnych w Dusznikach Zdroju oraz Polanicy Zdroju.

W sierpniu uczestnicy projektu pojechali do nowoczesnej piekarni „Grono” w Zielonej Górze. Tam poznano, jak powstają różne rodzaje pieczywa. Była też degustacja wielkiej pizzy i słodkich wypieków. Odwiedzono też Muzeum Wsi w Ochli, w której oglądano stare chaty i budynki wiejskie.

Kolejnym etapem w projekcie były odwiedziny w fabryce tworzyw sztucznych w Malewie.
Warto przypomnieć, że obecny projekt był kontynuacją ubiegłorocznego działania „Bogactwa ziemi”.

Druga część spotkania była poświęcona problemowi przemocy w rodzinie. Mirosław Sobkowiak - specjalista interwencji i pomocy psychologicznej z certyfikatem „Niebieskiej Linii” z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu omówił zjawisko krzywdzenia osób niepełnosprawnych i przedstawił sposoby radzenia sobie z takim krzywdzeniem. Podkreślił też, że nikt nie powinien pozostać obojętny, jeśli jest świadkiem przemocy wobec innych. Ta część spotkania była elementem projektu Gminy Gostyń „Razem bezpiecznej”.
Podgladali 2015 01
Podgladali 2015 02
Podgladali 2015 03
Podgladali 2015 04