Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Czas na projekty dla niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przypomina organizacjom pozarządowym z terenu powiatu gostyńskiego, działającym na rzecz osób niepełnosprawnych, że wnioski o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2016 r. należy składać do dnia 30 listopada 2015 roku w siedzibie PCPR w Gostyniu przy ul. Nowe Wrota 7. Druki wniosków do pobrania w siedzibie PCPR (pok. nr 10) lub na stronie internetowej
www.gostyn-pcpr.info. Dotyczy to dofinansowań ze środków PFRON, o których mowa w paragrafie 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 926).

W roku bieżącym skorzystały z powyższego wsparcia trzy organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „KASIA” otrzymało 5 000 zł na realizację działania „Halliwick - koncepcja nauczania pływania osób niepełnosprawnych”. Projekt był realizowany od maja do października br. dla 15 osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie „DZIECKO” otrzymało 5 000 zł na działanie „XVI Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Bez Barier”. Projekt był realizowany w sierpniu i wrześniu br. Uczestniczyły w nim m.in. 234 osoby z niepełnosprawnością. Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła w Gostyniu otrzymał 2 030 zł na działanie „Z białą laską przez Polskę” - wyjazd do Poznania do Teatru Muzycznego i do Muzeum Rogala. Czas realizacji projektu z udziałem 25 osób niepełnosprawnych oraz ich przewodników i opiekunów to październik i listopad br.
Czas na projekty dla ON 2015 01
Czas na projekty dla ON 2015 02