Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
„KASIA” spotykała się z Halliwickiem

Piętnastu podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „KASIA” uczestniczyło w trzymiesięcznych zajęciach terapeutycznych na pływalni „Na fali”. Metodą Halliwick uczono niezależnego (od opiekuna) poruszania się w wodzie i pływania. W terapii tej wykorzystuje się zabawy, gry oraz różnego rodzaju aktywności celem oswojenia i przystosowania psychicznego do wody. Pomoc instruktora i środowisko wodne umożliwia uczestnikom terapii opanowanie prawidłowych wzorców ruchu, niemożliwych do wykonania na lądzie.

Po początkowym oswojeniu z wodą uczestnicy poznali zasady kontroli równowagi, a następnie dochodzili do poziomu umożliwiającego zerwanie bezpośredniego kontaktu z instruktorem. Wtedy, często pierwszy raz w życiu, doświadczali niezależności i samodzielności ruchu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przypomina, że Halliwick to metoda rehabilitacji w wodzie oraz nauczania pływania osób z dysfunkcjami. Opiera się na wykorzystaniu naukowych podstaw hydrostatyki, hydrodynamiki i mechaniki ciała w usprawnianiu ruchowym w środowisku wodnym. Metodę opracował Anglik James McMillan, pracując z niepełnosprawnymi dziewczętami ze szkoły „The Halliwick School for Crippled Girls” w Londynie. Punktem wyjścia terapii jest oswojenie psychiczne dziecka z wodą tak, aby przebywanie w środowisku wodnym stanowiło dla niego przyjemność. Kolejne etapy, kładą nacisk na osiągnięcie w wodzie coraz większej niezależności, swobody oraz konkretnych umiejętności. Uczestnictwo w zajęciach z innymi dziećmi umożliwia kształtowanie więzi społecznych ze swoimi rówieśnikami. Pracując metodą Halliwick nie korzysta się z jakichkolwiek przedmiotów wypornościowych. Podtrzymanie dziecka jest zadaniem instruktora lub rodzica. Przy asyście terapeuty dzieci uczą się korzystać z właściwości wody i kontrolować równowagę poprzez wykorzystanie wspólnych zabaw dostosowanych do wieku uczestników danej grupy.

PCPR w Gostyniu wspiera organizację terapii metodą Halliwick, gdyż jej wykorzystywanie zapewnia następujące efekty terapeutyczne:
- wzmocnienie wybranych grup mięśniowych,
- poprawę ruchomości stawów,
- poprawę i doskonalenie reakcji równoważnych,
- obniżenie lub wzmocnienie napięcia mięśniowego,
- obniżenie dolegliwości bólowych,
- poprawę ogólnego stanu psychomotorycznego,
- zwiększenie relaksacji,
- korekcję postawy.

Wiceprezes Stowarzyszenia „KASIA” Urszula Szefer dodaje: - Radość uczestników i satysfakcja opiekunów z dokonań na basenie jest ogromna. I bardzo ważne jest poświęcenie rodziców, którzy mimo swoich obowiązków zawodowych i rodzinnych, znajdują zawsze czas, by dowieźć swoje dzieci na zajęcia oraz być z nimi i regularnie ćwiczyć.
Metoda Halliwick jest szczególnie ceniona przez terapeutów jako jedna z form wielokompleksowej rehabilitacji dzieci i dorosłych z uszkodzeniami układu nerwowego, z zaburzeniami słuchu i wzroku, jak również z zaburzeniami emocjonalnymi.

W zajęciach trwających trzy miesiące brało udział 15 podopiecznych Stowarzyszenia „KASIA” wraz ze swoimi opiekunami. Zajęcia zrealizowano w ramach projektu „Halliwick”, dofinansowanego przez Powiat Gostyński i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ze środków PFRON. Projekt Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „KASIA” uzyskał też wsparcie finansowe Gminy Gostyń.

Dzięki ww. dofinansowaniu udział w zajęciach był dla uczestników całkowicie bezpłatny.
Kasia-Halliwick 2015 01
Kasia-Halliwick 2015 02
Kasia-Halliwick 2015 03
Kasia-Halliwick 2015 04