Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Święto Seniorów z poradami

Oddział Rejonowy w Gostyniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - najliczniejszej organizacji pozarządowej w Gostyniu i w powiecie - zorganizował październikowe obchody Dnia Seniora. Na uroczystość zorganizowaną z tej okazji w sali GOK Hutnik przybyło blisko 300 osób. A samo stowarzyszenie liczy obecnie 1508 członków. Poszczególne koła w powiecie gostyńskim zrzeszają: Gostyń - 628, Krobia - 212, Borek - 141, Piaski - 135, Pępowo - 134, Pogorzela - 101, Poniec - 95, Szelejewo - 62.

Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI Andrzej Starosta przypomniał działania PZERiI w ostatnim roku. Wspomniał m.in. wycieczki do Lichenia, Zakopanego czy Boszkowa, w których uczestniczyło 290 uczestników oraz wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne i wczasy dla seniorów do Świnoujścia, Rewala, Ustronia Morskiego i Pobierowa, w których wzięło udział 477 osób.

Andrzej Starosta złożył też wszystkim seniorom życzenia. Do życzeń dołączyli się przybyli goście: Przewodniczący Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZERiI Henryk Zybert; Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, który m.in. poinformował o uruchomieniu od stycznia 2016 r. darmowej pomocy prawnej, w tym też dla seniorów oraz wydaniu przez Powiat Gostyński wraz ze służbami działającymi w powiecie (Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Gostyniu) informatora - poradnika „Bezpieczne życie seniorów”; Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak, który m.in. podkreślał, że w trosce o bezpieczeństwo gmina unowocześniła monitoring miejski oraz uruchamia inteligentny monitoring rejestrujący wszystkie wjeżdżające i wyjeżdżające z Gostynia pojazdy oraz że w projekcie budżetu Gminy Gostyń na rok 2016 znalazła się propozycja kontynuowania darmowej komunikacji miejskiej; Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu nadkom. Piotr Gorynia; kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu Teresa Klonowska, która m.in. zachęcała też do skorzystania z porad prawnych w MOPS; dyrektor GOK „Hutnik” Tomasz Barton, który zapraszał do oglądania cyklu „Kino seniora” w kinie „Pod Kopułą” oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, zachęcający m.in. do korzystania z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych w Punkcie porad obywatelskich Stowarzyszenia „Dziecko” i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz do składania wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych czy likwidacji barier architektonicznych lub komunikacyjnych.

Sami emeryci zgłosili gościom wiele uwag dotyczących, m.in. trudności w dotarciu do lokali wyborczych, niezadawalającego wszystkich ustanowienia przystanków czy kursów komunikacji miejskiej oraz likwidacji filii bibliotecznej w GOK „Hutnik”.

Ważnym punktem spotkania było wystąpienie przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu, którzy w ramach akcji profilaktycznej omówili sprawy związane z bezpieczeństwem seniorów promując powiatowy poradnik „Bezpieczne życie seniorów”, który otrzymał każdy z uczestników spotkania. Policjant ostrzegał przed oszustami i radził, by dzwonić na policję, by sprawdzono takiego „urzędnika”. Jak można przeczytać w poradniku: „Oszuści wchodzą do mieszkań pod różnym pretekstem np. z prośbą o wodę, sprzedaż artykułów przemysłowych, powołują się na pracowników administracji, przedstawicieli różnych służb, urzędników (przedstawiają się jako np. listonosz, policjant, pracownik ZUS, opieki społecznej, pogotowia ratunkowego, gazowni, zakładu energetycznego albo innych instytucji).” A strażak przypomniał, jak ważne jest zabezpieczanie się przed zatruciem czadem - cichym zabójcą.

Wesołym i miłym akcentem uroczystości z okazji Dnia Seniora okazał się występ zespołu tanecznego seniorek „Zakręcone Babki” z Poznania oraz występ zespołu wokalnego „Korona” z Piątkowa w Poznaniu. Spotkanie zakończyły rozmowy przy kawie i plackach. Uczestnicy uroczystego spotkania miło spędzili czas i pokazali, że najważniejsza jest radość i pogoda ducha, które sprawiają, że wiek staje się mało istotny.
Dzien Seniora 2015 01
Dzien Seniora 2015 02
Dzien Seniora 2015 03
Dzien Seniora 2015 04
Dzien Seniora 2015 05
Dzien Seniora 2015 06
Dzien Seniora 2015 07