Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Specjaliści pomocy społecznej z całej Polski
dyskutowali o zapobieganiu przemocy w rodzinie

Od 30 września do 2 października 2015 r. w Toruniu odbywała się XXIV Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „FORUM”, której tematem była „Rola Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Interdyscyplinarnego w realizacji zadań ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”. Współorganizatorami wydarzenia byli: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu i Stowarzyszenie Instytut Rozwoju i Inicjatyw Społecznych.

W konferencji uczestniczył też, reprezentujący Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i Powiatowych Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”, Mirosław Sobkowiak - zastępca przewodniczącego „CENTRUM” i dyrektor PCPR w Gostyniu.

Inauguracja konferencji odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Torunia. Uczestników powitali przedstawiciele władz miasta oraz Elżbieta Rusielewicz Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski. Uroczystość otwarcia prowadziła Izabela Synoradzka Przewodnicząca OSSOPS „FORUM”. A ze zmianami w systemie pomocy społecznej, wprowadzanymi w ostatnich miesiącach, zapoznała uczestników konferencji Krystyna Wyrwicka Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS.
Wykład inauguracyjny „Idea interdyscyplinarności w zakresie pomocy rodzinie” wygłosił dr hab. Tomasz Biernat, prof. UMK w Toruniu. Kolejne wystąpienia były poświęcone „Przeciwdziałaniu przemocy w skali kraju” (Marzena Bartosiewicz Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS) i „Przeciwdziałaniu przemocy w skali województwa kujawsko-pomorskiego” (Beata Sulima Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki).

Drugi dzień konferencji wypełniła wymiana doświadczeń. Dobre praktyki prezentowali:  Jarosław Bochenek z MOPR w Toruniu, Marek Lasota z MOPR w Poznaniu, Renata Gałka z MOPS w Krakowie, Małgorzata Wagner z MOPS w Łódzi i Jacek Sutryk z UM we Wrocławiu. Wiele emocji i ożywioną dyskusję na temat odpowiedzialności i zaangażowania w przeciwdziałanie przemocy poszczególnych służb i resortów wywołał panel dyskusyjny z ekspertami z województwa kujawsko-pomorskiego. Wskazano na wycofywanie się ochrony zdrowia i oświaty z działań przeciwdziałających przemocy.

Ostatniego dnia miały miejsce wystąpienia przedstawicieli służb, instytucji i organizacji zaangażowanych w realizację zadania. Magdalena Braun-Wołczyńska z Fundacji Dobry Dotyk mówiła o pomocy dzieciom wykorzystanym seksualnie. Małgorzata Kulka ze Stowarzyszenia Niebieska Linia przedstawiła działania tej ogólnopolskiej organizacji. A prof. Barbara Kowalczyk z Uniwersytetu Śląskiego przedstawiła analizę skuteczności lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z perspektywy pomocy społecznej. Konferencję zakończyła wizyta studyjna w Zespole Usług Społecznych - siedzibie Zespołu Interwencji Kryzysowej MOPR w Toruniu.

W czasie forum odbyło się też zebranie ogólne członków OSSOPS „FORUM”, które wybrało nowy zarząd i nowego przewodniczącego stowarzyszenia „FORUM”. Został nim Jacek Kowalczyk z MOPS w Krakowie.
Specjalisci PS z calej Polski dyskutowali 2015 01
Specjalisci PS z calej Polski dyskutowali 2015 02
Specjalisci PS z calej Polski dyskutowali 2015 03
Specjalisci PS z calej Polski dyskutowali 2015 04
Specjalisci PS z calej Polski dyskutowali 2015 05
Specjalisci PS z calej Polski dyskutowali 2015 06