Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Aktywny Samorząd dla studentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza studentów - osoby z niepełnosprawnością - do składania wniosków o dofinansowanie nauki w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD”. Jest to program pilotażowy, realizowany przez Powiat Gostyński, przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2015” i „Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie gostyńskim w latach 2007-2015”. Umożliwiają one samorządowi powiatowemu aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że trwa nabór wniosków na drugie półrocze w Module II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Termin zakończenia przyjmowania wniosków na bieżące półrocze upływa z dniem 10.10.2015 r.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu www.gostyn-pcpr.info (zakładka Pobieranie druków i wniosków/Aktywny Samorząd) oraz w siedzibie Centrum pokój 10, ul. Nowe Wrota 7, tel. 65 5727528.