Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Takich ludzi jak tu, nigdzie nie ma

Krzysztof Sawicki ze Skrzynna (łódzkie), Beata Kaźmierczak z Kościana (wielkopolskie) i Jan Jędraszyk z Leszna (wielkopolskie) zostali zwycięzcami XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego „Bez Barier” - Święta Góra 2015 w Piaskach k. Gostynia, odbywającego się pod patronatem Starosty Gostyńskiego.

W trzech konkursach: piosenki i dwóch plastycznych zmagało się 224 artystów niepełnosprawnych, którzy przybyli na Świętą Górę koło Gostynia, by wystąpić, lub nadesłali swoje prace z różnych stron Polski. Publiczność przyznała swoją nagrodę Natalii Bulińskiej i Łukaszowi Kociembie z Chwałkowa za oryginalne i porywające wykonanie „Nie patrzę w dół” z repertuaru Natalii Szroeder.

W części finałowej, tuż przed koncertem laureatów, wystąpiły też dzieci z klas integracyjnych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu. Zaprezentowały wraz z wychowawcami edukacyjny koncert, przygotowany z okazji 15-lecia funkcjonowania klas integracyjnych. Z kolei uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu przedstawili mądry spektakl teatralny, oparty na regionalnej klechdzie o śmierci uwięzionej przez pustelnika na gruszy.

Zmagania konkursowe były bardzo emocjonujące i stojące na bardzo wysokim poziomie. Ale prócz nich dla organizatorów festiwalu ważne jest również stworzenie okazji do bycia razem osobom niepełnosprawnym z różnych stron Polski i różnych środowisk oraz do zaprezentowania innym swoich talentów, gdyż festiwal ma charakter otwarty i integracyjny. Bawiło się na niej blisko pół tysiąca osób. - Lubię tu przyjeżdżać, bo spotykam starych znajomych - podkreśla Piotr z Zimnowody, a Barbara z Łagiewnik dodaje - Jeżdżę na dużo konkursów, ale takiej przyjaznej atmosfery i takich ludzi, jak tu w Gostyniu, to nigdzie nie ma.

Zmaganiom konkursowym, zabawom i występom artystycznym, towarzyszącym konkursom, przyglądali się specjalni goście: Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Wicestarosta Gostyński Czesław Kołak, Wójt Piasków Wiesław Glapka, Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, Burmistrz Borku Wlkp. Marek Rożek, Skarbnik Powiatu Gostyńskiego Eleonora Gościniak, Sekretarz Gminy Piaski Andrzej Konieczny, Filipini: superior ks. Marek Dudek, ks. proboszcz Dariusz Dąbrowski, Prezes Stowarzyszenia „Dziecko”, Prezes Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami” Irena Dudek, Wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „KASIA” Urszula Szefer, Dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej w Chumiętkach - Agnieszka Jackowiak, w Chwałkowie - Ryszard Janaszak, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu - Violetta Skorupska, Zastępca Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach Daniela Litkowska oraz Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu Irena Dudek.

Sam festiwal rozpoczął się 11 września o godz. 10:00 w ogrodach klasztornych Kongregacji Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze k. Gostynia i trwał aż do godzin popołudniowych. Pogoda była wspaniała, a gości, artystów, opiekunów i widzów opanowała atmosfera radości i zabawy. Przybyłych powitała w imieniu organizatorów Natalia Hajnsz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Oficjalnego otwarcia festiwalu dokonał Wicestarosta Gostyński Czesław Kołak, życząc wszystkim wspaniałych przeżyć.

Na scenie odbywały się przesłuchania muzyczne, którym uważnie przysłuchiwało się jury konkursu piosenki: Przewodniczący Marcin Nowak oraz Monika Kolendowicz i Andrzej Konieczny. W podcieniach muru ogrodowego została przygotowana wystawa prac nadesłanych na konkurs plastyczny. Oglądali ją przez cały czas trwania festiwalu widzowie, a szczególnie wnikliwie jury konkursów plastycznych: Przewodnicząca Anna Szymańska oraz Violetta Kolendowicz i Mirosław Sobkowiak. Na placu przy scenie artyści startujący w konkursie „Prace przygotowywane na żywo” wykonywali swoje konkursowe dzieła. Widzowie z ciekawością obserwowali, jak na ich oczach powstają, realizowane różnymi technikami, małe arcydzieła.

Organizatorzy konkursów „Bez barier” przygotowali dla uczestników też dmuchańce: zamki i ściankę wspinaczkową dla dzieci. Festiwal stal się też okazją do sympatycznego spotkania opiekunów i terapeutów osób niepełnosprawnych.

Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom festynu i konkursów „Bez Barier” kawę, herbatę, pyszny placek oraz kiełbasę i bigos. Wszyscy uczestnicy zabaw otrzymywali słodycze.

W koncercie laureatów wystąpili zdobywcy Nagrody Publiczności Natalia Bulińska i Łukasz Kociemba z Chwałkowa, śpiewając „Nie patrzę w dół” z repertuaru Natalii Szroeder, Krzysztof Schoepe z Leszna, który zaśpiewał własną piosenkę „Nigdy nie jest za późno” oraz zwycięzca Konkursu Piosenki Krzysztof Sawicki, który zaśpiewał po francusku „Et si tu n'existais pas” (A gdybyś nie istniała), wielki przebój Joe Dassin’a. Po ich wykonaniach długo nie milkły brawa.

Wyniki XVI konkursów „Bez Barier” ogłosili przewodniczący komisji konkursowych, podkreślając wysoki poziom wykonań artystycznych oraz różnorodność stosowanych przez niepełnosprawnych artystów technik. Nagrody rzeczowe i dyplomy dla zwycięzców zostały wręczone przez zaproszonych gości.

Zamykając XVI Festiwal „Bez Barier”, Starosta gostyński Robert Marcinkowski podziękował wszystkim, którzy pracowali przy organizacji festiwalu. Wyrażając swój podziw dla artystów biorących udział w festiwalu, ich opiekunów i rodziców oraz uznanie dla jego organizatorów, podkreślił, że takie spotkania, jak to festiwalowe, pokazują, że sami uczestnicy konkursów pokazali innym, jak się pokonuje bariery, i to te najtrudniejsze, związane z publicznymi występami.

XVI edycję Festiwalu „Bez Barier” zorganizowały: Stowarzyszenie „Dziecko”, Kongregacja Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Festiwal zrealizowano ze środków Stowarzyszenia „Dziecko”, przy wsparciu finansowym ze strony Powiatu Gostyńskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wyniki

XVI Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Muzyka bez barier”
- 23 wykonawców (w tym zespołowych) - łącznie 38 uczestników

Miejsca:
1. Krzysztof Sawicki (Krzynno - Dom Pomocy Społecznej).
2. Krzysztof Schoepe (Leszno - Środowiskowy Dom Samopomocy).
3. Natalia Bulińska i Łukasz Kociemba (Chwałkowo - Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy).

6 wyróżnień (równorzędnych):
- Jan Dusza (Krzywiń - Środowiskowy Dom Samopomocy),
- Dominik Winny, Mateusz Prałat, Olga Kużniak i Agnieszka Wojtkowiak (Kościan - Warsztaty Terapii Zajęciowej),
- Szymon Radoła (Brzezie - Zespół Szkół Specjalnnych),
- Damian Cegielski (Pakówka - Dom Pomocy Społecznej),
- Stanisława Mistela (Krzynno - Dom Pomocy Społecznej),
- Kamila Marszałek (Brzezie - Zespół Szkół Specjalnnych).

Nagroda Publiczności: Natalia Bulińska (Chwałkowo - Środowiskowy Dom Samopomocy)

XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Sztuka bez barier”

a. Kategoria „Prace wykonywane na żywo” - 44 artystów

Miejsca:
1. Beata Kaźmierczak (Kościan - Warsztaty Terapii Zajęciowej).
2. Janusz Banaszak (Chumiętki - Dom Pomocy Społecznej).
3. Piotr Kołodziejczak (Krzywiń - Środowiskowy Dom Samopomocy).

6 wyróżnień (ex aequo):
- Daniel Nowak (Gostyń - Środowiskowy Dom Samopomocy),
- Justyna Kunz (Mościszki - Dom Pomocy Społecznej),
- Eugeniusz Zieliński (Gostyń - Dom Dziennego Pobytu),
- Justyna Konieczna (Leszno - Środowiskowy Dom Samopomocy),
- Justyna Matysik (Wolsztyn - Warsztaty Terapii Zajęciowej),
- Aleksandra Sowińska (Brzezie - Zespół Szkół Specjalnych).

b. Kategoria „Nadesłane prace gotowe” - 118 prac - 142 autorów

Miejsca:
1. Jan Jędraszyk (Leszno - Środowiskowy Dom Samopomocy).
2. Paweł Nowicki (Piaski - Warsztaty Terapii Zajęciowej).
3. Beata Wojciechowska (Gostyń - Środowiskowy Dom Samopomocy).

7 wyróżnień (ex aequo):
- Maria Pigłas (Rogowo - Dom Pomocy Społecznej),
- Agata Wróblewska (Kościan - Warsztaty Terapii Zajęciowej),
- Ryszard Kimel (Leszno - Środowiskowy Dom Samopomocy),
- Arkadiusz Mocek (Kościan - Warsztaty Terapii Zajęciowej),
- Adrianna Łagódka (Brzezie - Zespół Szkół Specjalnych),
- Henryk Żarski (Pakówka - Dom Pomocy Społecznej),
- Praca zbiorowa klasy IV i V Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu.
XVI Festiwal Bez Barier 2015 01
XVI Festiwal Bez Barier 2015 02
XVI Festiwal Bez Barier 2015 03
XVI Festiwal Bez Barier 2015 04
XVI Festiwal Bez Barier 2015 05
XVI Festiwal Bez Barier 2015 06
XVI Festiwal Bez Barier 2015 07
XVI Festiwal Bez Barier 2015 08
XVI Festiwal Bez Barier 2015 09
XVI Festiwal Bez Barier 2015 10
XVI Festiwal Bez Barier 2015 11
XVI Festiwal Bez Barier 2015 12
XVI Festiwal Bez Barier 2015 13
XVI Festiwal Bez Barier 2015 14
XVI Festiwal Bez Barier 2015 15
XVI Festiwal Bez Barier 2015 16
XVI Festiwal Bez Barier 2015 17
XVI Festiwal Bez Barier 2015 18
XVI Festiwal Bez Barier 2015 19
XVI Festiwal Bez Barier 2015 20
XVI Festiwal Bez Barier 2015 21
XVI Festiwal Bez Barier 2015 22
XVI Festiwal Bez Barier 2015 23
XVI Festiwal Bez Barier 2015 24
XVI Festiwal Bez Barier 2015 25
XVI Festiwal Bez Barier 2015 27
XVI Festiwal Bez Barier 2015 28
XVI Festiwal Bez Barier 2015 29
XVI Festiwal Bez Barier 2015 30
XVI Festiwal Bez Barier 2015 31
XVI Festiwal Bez Barier 2015 32
XVI Festiwal Bez Barier 2015 33
XVI Festiwal Bez Barier 2015 34
XVI Festiwal Bez Barier 2015 35
XVI Festiwal Bez Barier 2015 36
XVI Festiwal Bez Barier 2015 37