Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Przeciwdziałanie segregacji w oświacie i nowe karty parkingowe

Problematyce edukacji włączającej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz nowym kartom parkingowym poświęcone są m.in. najnowsze numery „Integracji”, udostępniane nieodpłatnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „DZIECKO” i Starostwo Powiatowe w Gostyniu.

Wg danych GUS dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia jest już 18-20 procent. Nie wszystkie powinny trafiać do szkół specjalnych. Dla większości z nich powinno być miejsce w szkołach ogólnodostępnych, najbliższych ich miejscu zamieszkania. I temu ma służyć edukacja włączająca. Polega ona na tym, że uczniowie z niepełnosprawnością siedzą obok swoich sprawnych kolegów w ławkach. Mają do dyspozycji swoich asystentów i innych specjalistów. Niestety, w polskiej oświacie dominuje model „od edukacji włączającej do segregacji”, czyli im wyższy poziom kształcenia, tym więcej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością trafia do placówek specjalnych. Na poziomie przedszkoli 23 proc. dzieci z niepełnosprawnością trafia do przedszkoli specjalnych, ale już do szkół specjalnych: - podstawówek trafia 45 proc. uczniów z niepełnosprawnością; - do gimnazjów specjalnych 51 proc., a do szkół ponadpodstawowych specjalnych 78 proc. uczniów z niepełnosprawnością. O tym, że czas to zmienić, i jak to robić, opowiada kilka artykułów w „Integracji”. Są też opisane przykłady: Australijczyka Nicka Vujcica, który choć urodził się bez rąk i nóg, pisze książki, gra w golfa, skacze ze spadochronem, surfuje i skacze na trampolinie ze swoim dwuletnim synkiem, a przede wszytki przekonuje miliony ludzi na całym świecie, ze nie ma rzeczy niemożliwych; czy 11-letniego poznaniaka Miłosza Bronisza, który tak jak Nick Vujcic, urodził się z fokomelią, jest jednym z najlepszych uczniów w szkole ze średnią 5,4 i udowadnia, że świat nie ma żadnych ograniczeń.

Ciekawy i bardzo przydatny jest artykuł doradzający, na co zwracać uwagę przy zakupie wózka rehabilitacyjnego „W trosce o pacjenta”. Również dla wózkowiczów, ale nie tylko dla nich, ważnym jest poradnik „Dieta wózkowicza”, który w prosty sposób wyjaśnia jak dbać o swoją wagę, nie mając specjalnych możliwości ruchowych. Można znaleźć tez informator o witaminach i suplementach diety.

Można znaleźć też sporo informacji o nowych kartach parkingowych, które obowiązują od 1 lipca tego roku. Liczba osób korzystających z ich stosowania zmalała z miliona do dwustu tysięcy. PCPR w Gostyniu przypomina, że nowe karty przyznawane są jedynie:
a) osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania
    się;
b) osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego porusza-
    nia się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub/i 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub/i 10 N (choro-
    ba neurologiczna);
c) osobom do 16 roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się;
d) placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mającym znacznie ograni-
    czone możliwości samodzielnego poruszania się.

O edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną w sposób praktyczny opowiada dr Izabela Fornalik w artykule „Nie tylko pszczółki i motylki”. A Agnieszka Skomorow, uczestniczka Warsztatów Terapii Zajęciowej, opowiada o swoich lekcjach samodzielności w WTZ.

Można też znaleźć wywiad z Jarosławem Dudą, sekretarzem stanu, Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i senatorem, który podkreśla, że w ostatnich latach odnotowuje się wzrost zatrudniania osób niepełnosprawnych. I dodaje, że ten wzrost ma również miejsce nie tylko na chronionym, ale też na otwartym rynku pracy. Świadczy to o zmianie świadomości w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością.

Warto zapoznać się z materiałem „Zawały i udary - profilaktyka”. Omawia on szczegółowo czynniki ryzyka i działania profilaktyczne. Można też znaleźć praktyczne porady o dysfunkcji pęcherza moczowego, odleżyn i niebezpieczeństw z nimi związanych. Są też przydatne porady prawne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że udostępnia nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym, a zwłaszcza organizacjom pozarządowym, placówkom, instytucjom, firmom i osobom działającym na rzecz niepełnosprawnych dwumiesięcznik „Integracja”. Jest to magazyn dla niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół. Jest to możliwe dzięki udziałowi PCPR w Gostyniu w programie „Paczka integracji”. Obecnie dostępne są również numery archiwalne z 2015 r.

Magazyn można otrzymać (do wyczerpania posiadanych egzemplarzy) w godzinach urzędowania w PCPR w Gostyniu (ul. Nowe Wrota 7) oraz w Punkcie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin przy PCPR w Gostyniu, czynnym w środy od godz. 15:00-18:00. Publikacja dostępna jest też w Punkcie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenia „DZIECKO” (Centrum Informacyjno-Doradcze dla NGOs, ul. Parkowa 1a). Magazyn „Integracja” jest też dostępny w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Zachęcamy do skorzystania.
Integracja 2015-2
Integracja 2015-3