Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Docenione sukcesy

Dzieci, wychowujące się w rodzinach zastępczych, bardzo często muszą nadrabiać braki spowodowane różnymi sytuacjami kryzysowymi, które spowodowały ich umieszczenie w pieczy zastępczej. Deficyty te dotyczą różnych obszarów życia.

W rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie gostyńskim przebywa aktualnie 78 dzieci, w tym 62 w wieku szkolnym. Dla nich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zorganizowało trzecią edycję konkursu pn. „Moje małe i duże sukcesy szkolne”. Celem konkursu było dostrzeżenie, docenienie osiągnięć, wysiłku, postępów w rozwoju dzieci i młodzieży. Konkurs wsparło Stowarzyszenie „Dziecko”.

Do udziału w konkursie swoich podopiecznych zgłaszały rodziny zastępcze. W konkursie wzięło udział 29 dzieci w wieku szkolnym.

Jury konkursowe, złożone ze specjalistów Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej - PCPR w Gostyniu, przyznało w poszczególnych kategoriach 19 nagród i 10 wyróżnień. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczył wychowankom Starosta Gostyński Robert Marcinkowski w czasie wakacyjnego spotkania z rodzinami zastępczymi i ich podopiecznymi w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Pogratulował zwycięzcom nagród i wyróżnień oraz podziękował przybyłym rodzicom za trud pracy ze swoimi wychowankami. Do podziękowań, w imieniu kadry PCPR, przyłączyli się dyrektor PCPR w Gostyniu i jego zastępczyni. Podkreślono, że rodzice zastępczy, zwłaszcza Ci, którzy pracują z dziećmi z dużymi deficytami rozwojowymi, potrafią swym poświęceniem i ciężką pracą nadrobić braki ujawniane u dzieci.

W kategorii dla uczniów klas I-III szkół podstawowych nagrody zdobyli: I miejsce ex aequo - Mariusz Przyłucki, Wiktoria Hauza, Jakub Wiatrowski, II miejsce ex aequo - Patrycja Grzesik, Martin Małecki, III miejsce - Magdalena Małecka. Wyróżnienia otrzymali: Alicja Szczepaniak, Filip Grzesik, Karol Wiatrowski; Karol Kupczyk, Majka Kupczyk, Wiktoria Kupczyk.

W kategorii dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych nagrody zdobyli: I miejsce ex aequo - Wiktoria Jagiełło, Szymon Krawiec, Dominika Hauza, II miejsce ex aequo - Aleksandra Urbańska, Oliwia Kalka, III miejsce - Kacper Kaczmarek. Wyróżnienia przyznano Agnieszce Biniszkiewicz, Piotrowi Jagiełło, Angelice Wilamowitz.

W kategorii dla uczniów gimnazjów nagrody zdobyli: I miejsce - Skopiński Tomasz, II miejsce - Angelika Tyrka, III miejsce ex aequo - Paweł Pieszak, Wiktoria Tyrka. Wyróżnienia otrzymała Natalia Wilamowitz.

W kategorii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych nagrody zdobyli: I miejsce - Emil Manuszak, II miejsce - Małgorzata Nawrocik, III miejsce - Weronika Matysiak.

Spotkanie ze starostą było też okazją do wręczenia dyplomów dla rodzin zastępczych, wyróżniających się w uzupełnianiu deficytów występujących u dzieci. Starosta Gostyński wyróżnił w ten sposób PP. Dorotę i Jacka Bonawenturczyków, PP. Ewę Wojtkowiak-Szmyt i Michała Rogiewicza, P. Martynę Urbańską, PP. Marię i Andrzeja Świdurskich.

Starosta Gostyński Robert Marcinkowski skierował też serdeczne podziękowania dla wszystkich rodziców zastępczych za wyjątkowe poświęcenie, jakim jest przyjęcie na siebie opieki i wychowywania dzieci, które nie mogą rozwijać się w swojej rodzinie.
Docenione sukcesy 2015 01
Docenione sukcesy 2015 02
Docenione sukcesy 2015 03
Docenione sukcesy 2015 04
Docenione sukcesy 2015 05
Docenione sukcesy 2015 06
Docenione sukcesy 2015 07
Docenione sukcesy 2015 08
Docenione sukcesy 2015 09
Docenione sukcesy 2015 10
Docenione sukcesy 2015 11
Docenione sukcesy 2015 12
Docenione sukcesy 2015 13
Docenione sukcesy 2015 14