Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Wakacje w Górach Sowich

16 dzieci z terenu powiatu gostyńskiego spędza dwa tygodnie w Sokolcu w Górach Sowich. Pobyt dla uczestników jest całkowicie nieodpłatny dzięki realizacji tego wypoczynku w ramach projektu Stowarzyszenia Wspólnota BONA FIDE, realizowanego na terenie powiatu gostyńskiego przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. Projekt uzyskał dofinansowanie Kuratorium Oświaty w Poznaniu na realizację wypoczynku dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia.
Dzieci i młodzież z powiatu gostyńskiego uczestniczą turnusie lipcowo-sierpniowym od 21.07. do 3.08.2015 r.

W programie, oprócz bloku zajęć profilaktycznych, nauki pływania, kąpieli, gier sportowych i zabaw socjoterapeutycznych, zajęć aerobiku i nauki tańca, ognisk z pieczeniem kiełbasek, konkursów plastycznych i muzycznych oraz gier terenowych, zostały zaplanowane m.in. wycieczki turystyczno-krajoznawcze w Góry Sowie, m.in. na Wielką Sowę (najwyższy szczyt Gór Sowich), Popielak, Kalenicę, Kozią Równię, wędrówki malowniczymi ścieżkami przyrodniczymi, zwiedzanie muzeum „Kopalnia Węgla”, wycieczka do Sztolni Walimskich oraz pobyt na Zamku Grodno.
Wakacje w Gorach Sowich 2015 01
Wakacje w Gorach Sowich 2015 02