Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Spotkanie gminno-powiatowe

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu odbyło się spotkanie pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., Gostyniu, Krobi, Pępowie, Pogorzeli, Poniecu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Było ono poświęcone dodatkowym, nadobowiązkowym działaniom, czyli przygotowaniom do konkursów dofinansowanych ze środków EFS w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Konkursy te obejmą Poddziałanie 7.1.1 Aktywna integracja oraz Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne.

Omawiano też możliwości zawarcia partnerstw gminno-powiatowych, które mogłyby powstać dla realizacji projektów konkursowych oraz o bardzo niekorzystnych dla samorządów gminnych i powiatowego zapisach dotyczących wskaźników rezultatu działań projektowych, zwłaszcza wskaźnika zatrudnienia 20 procent uczestników projektu po jego zakończeniu. Wskaźnik ten budzi bardzo duże kontrowersje, gdyż został on narzucony instytucjom z obszaru pomocy społecznej, a tak wysokiego wskaźnika dla planowanej grupy beneficjentów nie mają nawet instytucje rynku pracy. Dodatkowo został on ustalony na tak wysokim poziomie jak w żadnym z pozostałych województw.
Spotkanie OPS-PCPR 2015 01