Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Było wesoło-sportowo-kolorowo!

Przedwakacyjne spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzinami oraz opiekunami stały się już tradycją Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu. W tym roku odbyło się kolejne spotkanie pod hasłem: „Wesoło - Sportowo - Kolorowo”, wskazującym na motywy przewodnie tegorocznego festynu.

Spotkanie integracyjne odbyło się pod chmurką na boisku szkolnym. Przybyłych gości serdecznie przywitała Lucyna Tęga - dyrektor gostyńskiego liceum.

Dzieci, zaproszone do wspólnej zabawy, wspomagane przez opiekującego się każdym z nich wolontariusza - ucznia szkoły, zbierały znaczki, które symbolizowały wykonane zadanie. Przygotowano stanowiska z wesołymi zabawami. Na każdej stacji trzeba było wykazać się innymi umiejętnościami, np. strzelanie lotką do powieszonych balonów z farbą, malowanie twarzy, rzuty do kosza oraz pokonanie toru przeszkód. Ważnym było to, że nie liczyła się poprawność, lecz zaangażowanie i chęć podjęcia próby wykonania danego zadania. W czasie kiedy pociechy bawiły się w najlepsze, ich rodzice mogli odpocząć, porozmawiać przy kawie i smakołykach.

Jak wspomina Anna Szulc-Giezek, jedna z organizatorek: - Czas, jak to zawsze bywa w miłym towarzystwie, mija szybko i nim się obejrzeliśmy, piknik integracyjny dobiegł końca, a każdemu dziecku zostały wręczone dyplom, medal i upominki.

Spotkanie integracyjne zorganizowało Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowan-ków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu przy współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu i Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża przy LO w Gostyniu oraz dzięki finansowemu wsparciu Powiatu Gostyńskiego w ramach otwartego konkursu ofert.

PCPR w Gostyniu przekazuje słowa uznania organizatorom i wolontariuszom za wytrwałość w przygotowywaniu tego ważnego, nie tylko społeczności szkolnej i środowiska osób niepełno-sprawnych, wydarzenia.
Wesolo-sportowo-kolorowo 2015 02
Wesolo-sportowo-kolorowo 2015 03
Wesolo-sportowo-kolorowo 2015 04
Wesolo-sportowo-kolorowo 2015 01