Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Zebrano już ponad 32 tysiące na pomoc Oskarowi!

Stowarzyszenie „DZIECKO”, wspierane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, zaledwie cztery tygodnie temu rozpoczęło zbiórkę (wpłaty na konto) na pomoc dla Oskara. Efekt przekroczył najśmielsze oczekiwania. Na koncie Stowarzyszenia „DZIECKO” we wtorek 30 czerwca było już 32 637,18 zł! Na tę sumę złożyła się m.in. wpłata z festynu w Daleszynie i ciągle wpływające wpłaty z akcji „Zamień kwiatek na pomoc Oskarowi”, w której „DZIECKO” poprosiło, by wychowawcy i nauczyciele zaproponowali uczniom i rodzicom, by kwiatek wręczany na koniec roku szkolnego jako sympatyczne i serdeczne podziękowanie za wkład w edukację dzieci, zamienić na pomoc dla Oskara i zebrane w klasie złotówki, przeznaczone na kwiatki, wpłacić jako dar klasy i nauczyciela na konto pomocy dla chłopca z Daleszyna. Wpłynęły wpłaty kl. V SP w Siemowie, kl. II TB ZSZ w Gostyniu, kl. I D, II A, IV A, IV B, VD SP nr 2 w Gostyniu, kl. I B Gimnazjum nr 4 w Lesznie, kl. II D, II G ZS SPiG w Pępowie, kl.II, III, IV SP w Sikorzynie, kl. I D SP nr 1 w Gostyniu, oraz wpłaty wielu nauczycieli i rodziców z Gostynia, Brzezia, Rydzyny, Michałowa, Daleszyna, Siemowa, Krobi, Leszna i innych miejscowości). Była też wpłata PHUP Leder z Gostynia ze sprzedaży wypieków w Dniu Mleka. Wpływają też dary serca płynące z całej Polski, by pomóc sześcioletniemu Oskarowi, dzielnie walczącemu z nowotworem złośliwym. Stowarzyszenie „DZIECKO” i PCPR w Gostyniu - organizatorzy zbiórki gorąco dziękują wszystkim, którzy tak szybko i tak szczodrze odpowiedzieli na apel o wsparcie Oskara i jego rodziców, w tym indywidualnym darczyńcom, a także firmie „Kaczmarek Malewo Spółka Jawna” z Malewa koło Gostynia, która włączyła do pomocy Oskarowi (tato chłopca jest pracownikiem tego zakładu) gości swojej firmy, dzięki czemu do akcji pomocy włączyło się już 31 partnerów „Kaczmarek Malewo”.

Stowarzyszenie „DZIECKO” podjęło też starania o przeprowadzenie zbiórki publicznej w Dniu Mleka (21.06.2015) w Gostyniu. Zebrało wolontariuszy ze stowarzyszenia oraz wspólnie z pedagogiem Szkoły Podstawowej w Daleszynie wybrało również wolontariuszy z tej szkoły. Przygotowało puszki i identyfikatory dla kwestarzy. Przeprowadziło też szkolenia dla wolontariuszy. Dokonało też zgłoszenia tej zbiórki na portalu Zbiórki Publiczne Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. W odpowiedzi na rejestrację otrzymało prośbę o uzupełnienie braków formalnych. Niestety, ich uzupełnienie nie było możliwe w czasie trzech pozostałych do zbiórki dni, nie uzyskano więc przyjęcia zgłoszenia.

Oskar ma 6 lat. Mieszka z rodzicami w powiecie gostyńskim. W marcu tego roku zdiagnozowano u niego nowotwór złośliwy, który zaatakował układ kostny i węzły chłonne. Jego rodzice, którzy wychowują jeszcze dwie siostry Oskara, podjęli od razu leczenie syna. Potrzebne są jednak pieniądze na pokrycie dodatkowych kosztów związanych leczeniem i dojazdami do specjalistów.

Największym marzeniem Oskara jest wyzdrowieć i pójść do szkoły. Chciałby też bawić się z innymi dziećmi.

ŻYCZYMY MU TEGO Z CAŁEGO SERCA!
Wpłaty dla Oskara przyjmowane są na konto nr 45 2030 0045 1110 0000 0270 8990 z dopiskiem „Dla Oskara”. To specjalne konto Stowarzyszenia „DZIECKO” (Gostyń), przeznaczone na pomoc Oskarowi i jego rodzicom.

Stowarzyszenie „DZIECKO” przypomina, że - oprócz realizacji wielu działań i aktywności w różnych obszarach - od początku swej działalności wspiera dzieci zmagające się z różnymi ciężkimi chorobami i wymagające dodatkowej pomocy. W poprzednich dwóch latach Stowarzyszenie „DZIECKO” pomogło ośmiu dzieciom i oraz jednemu dorosłemu i ich rodzinom ciężko doświadczanym przez los.

W ostatnim okresie znaczącą pomoc finansową, rzeczową i prawną oraz wsparcie psychologiczne ze Stowarzyszenia „DZIECKO” otrzymuje dziesięcioro dzieci: wspomniany wyżej Oskar (lat 6) z Daleszyna, walczący dzielnie z chorobą nowotworową, a także Adam (lat 7) z Bodzewa, cierpiący na dysplazję oskrzelowo-płucną, Wiktoria (lat 9) z Drzęczewa, Julka (lat 7) z Gostynia, zmagająca się z nieuleczalną chorobą Werdniga-Hoffmanna, Paweł (lat 10) z Borku Wlkp., Agnieszka (lat 15) ze Smogorzewa, chorująca na białaczkę limfoblastyczną, Alan (lat 8) z Szelejewa, cierpiący na mukowiscydozę, Wiktor (lat 11) z Domachowa, zmagający się z ostrą cukrzycą, Mikołaj (lat 8) z Piasków, dotknięty dziecięcym porażeniem mózgowym oraz Filip (lat 8) z Gostynia, który utracił wzrok.
Apel o pomoc dla Oskara 01