Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Festynem rodzinnym uczcili 15-lecie BOIK-u

2 lipca 2001 r. rozpoczął swoją działalność Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piaskach-Marysinie. Ale za nim do tego doszło, rok wcześniej - w 2000 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu napisało projekt utworzenia ośrodka interwencji kryzysowej na konkurs przedakcesyjny PHARE i wygrało go. Powiat gostyński zaprosił do współpracy przy utworzeniu OIK Bonifratrów w Piaskach. Konwent Bonifraterski w Marysinie przystąpił do współpracy, przekazał swój budynek na ten cel i podjął się prowadzenia Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej jako zadania zleconego przez powiat gostyński. W utworzeniu ośrodka pomagała też duńska organizacja pozarządowa Formidlingscentret for Social Arbejde.

Do tej pory schronienie w BOIK-u znalazło 580 osób (248 kobiet i 332 dzieci), a z różnych form wsparcia skorzystało 14 580 osób. Dodatkowo BOIK m.in. prowadził przedszkole, Punkt Poradnictwa Obywatelskiego (ze Stowarzyszeniem „DZIECKO”), Bank Pomocy Rzeczowej (z PCPR i Stowarzyszeniem „Most”), pomoc żywnościową (program TEAD - ze Stowarzyszeniem „DZIECKO”), a obecnie prowadzi innowacyjną terapię kulinarną i grupę wsparcia dla ofiar przemocy.
Obchody 15-lecia działalności (27.06.2015 r.) zorganizowali wspólnie Konwent Bonifratrów pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piaskach, Bonifraterskie Centrum Zdrowia oraz Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Rozpoczęła je msza św. w intencji BOIK-u, jego pracowników i osób korzystających z jego pomocy, bo, jak podkreślił wygłaszający kazanie ks. Jacek Niesyto - Najważniejszym efektem działań Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji jest przywracanie godności drugiemu człowiekowi.

Po jej zakończeniu historię BOIK-u i jego dokonania przypomniała kierownik BOIK-u Anna Sowula. Podziękowała też serdecznie wszystkim, którzy przez te piętnaście lat wspierali działalność BOIK-u: - Spotkaliśmy się w wyjątkowym miejscu. A spotkali się tu wyjątkowi ludzie, bez których pomoc potrzebującym nie miałaby takiego wymiaru, jak obecnie. Lista dobroczyńców i przyjaciół BOIK-u była bardzo długa. Także przybyli dziękowali BOIK-owi i jego pracownikom za wyjątkową działalność. W imieniu generała Bonifratrów wyrazy uznania przekazał przybyły specjalnie z Rzymu brat Eligiusz Mucha, posiadający tytuł Osobistego Pielęgniarza Papieskiego. W imieniu Zarządu Powiatu Gostyńskiego podziękowania przekazał Janusz Sikora. Dołączyli do podziękowań Wójt Piasków Wiesław Glapka, Przewodnicząca Rady Gminy Piaski Irena Różalska, Sekretarz Gminy Piaski Andrzej Konieczny, Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak, Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk, przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Domu Dziecka w Bodzewie, Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Lesznie, Ośrodków Pomocy Społecznej w Piaskach, Gostyniu, Borku Wlkp., Pogorzeli, Krobi, Poniecu, Pępowie, szpitala Bonifratrów, Zespołu Szkół w Piaskach, kuratorzy sądowi, przedstawiciele firm wspierających na co dzień BOIK oraz byłe podopieczne Ośrodka i inni goście.

Ostatnią częścią jubileuszowych obchodów był wesoły rodzinny festyn. Bawiły się na nim całe rodziny z Piasków, Gostynia i wielu innych miejscowości powiatu gostyńskiego. Było bieganie, skakanie, przeciąganie liny, przejażdżki na osłach, dogoterapia, pokazy sprzętu strażackiego i policyjnego, dmuchane miasteczko, nauka pierwszej pomocy dla dzieci, walki sumo, zabawy, gry i konkursy dla całej rodziny i wiele innych atrakcji i wesołych niespodzianek.
Festyn rodzinny - 15-lecie BOIK 2015 01
Festyn rodzinny - 15-lecie BOIK 2015 02
Festyn rodzinny - 15-lecie BOIK 2015 03
Festyn rodzinny - 15-lecie BOIK 2015 04
Festyn rodzinny - 15-lecie BOIK 2015 05
Festyn rodzinny - 15-lecie BOIK 2015 06
Festyn rodzinny - 15-lecie BOIK 2015 07
Festyn rodzinny - 15-lecie BOIK 2015 08
Festyn rodzinny - 15-lecie BOIK 2015 09
Festyn rodzinny - 15-lecie BOIK 2015 10
Festyn rodzinny - 15-lecie BOIK 2015 11
Festyn rodzinny - 15-lecie BOIK 2015 12
Festyn rodzinny - 15-lecie BOIK 2015 13
Festyn rodzinny - 15-lecie BOIK 2015 14
Festyn rodzinny - 15-lecie BOIK 2015 15
Festyn rodzinny - 15-lecie BOIK 2015 16
Festyn rodzinny - 15-lecie BOIK 2015 17