Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Na forum rozdali ponad 90 tysięcy złotych!

Na XI Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gostyńskiego (23.06.2015) omawiano powiatowy budżet obywatelski i działania Powiatowej Społecznej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Był też panel dyskusyjny mediów i rozstrzygnięto konkurs grantowy „Działaj Lokalnie 2015” oraz konkurs „PGS - Program Grantów Społecznych 2015”. Forum zorganizowały Powiat Gostyński i Stowarzyszenie „DZIECKO” - certyfikowany Ośrodek Działaj Lokalnie.

Na spotkanie przybyło ponad stu przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających społecznie w Powiecie Gostyńskim, członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz przedstawiciele firm zaangażowanych społecznie. Przybyli też Robert Marcinkowski Starosta Gostyński, Zdzisław Kowalczyk radny Powiatu Gostyńskiego, Wiesław Glapka Wójt Piasków Wlkp., Piotr Curyk Burmistrz Pogorzeli, Marek Rożek Burmistrz Borku Wlkp., Eugeniusz Nowak Wiceburmistrz Gminy Poniec, Ewa Dąbrowska-Gulcz reprezentująca Burmistrza Gostynia, Grzegorz Wabiński reprezentujący Wójta Pępowa, Andrzej Konieczny Sekretarz Gminy Piaski, Janusz Celka Wiceprezes Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu. Gości powitała i forum prowadziła Ewa Misiaczyk. W dobry nastrój wprowadziły przybyłych śpiewające siostry Maja i Julia Kozłowskie.

Na wstępie starosta Robert Marcinkowski przedstawił założenia do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Gostyńskiego 2016, na który przeznaczono 300 tysięcy do decyzji mieszkańców powiatu. Jest to już trzecia edycja budżetu obywatelskiego powiatu gostyńskiego. Termin składania propozycji dotyczących przeznaczenia tych środków upływa 11 września 2015 roku. Nowością w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego jest to, że mogą wziąć w nim udział wszyscy, którzy ukończyli … 16 lat. - To krok w stronę aktywizowania młodzieży i docenienie faktu, że młodzi ludzie również powinni decydować o swoim otoczeniu - uzasadniał Starosta Gostyński Robert Marcinkowski. - Będzie to dla nich również swoista lekcja demokracji.

W kolejnym punkcie obrad zastępujący Przewodniczącego Krzysztofa Fekecza Mirosław Sobkowiak omówił działalność Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. Oprócz udziału w pracach nad przygotowaniem Powiatowego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz konsultowania innych ważnych dla NGOs aktów prawa miejscowego, wskazał też na współudział Rady w organizowaniu ważnych wydarzeń powiatowych, rozpoznanie potrzeb szkoleniowych urzędników gminnych dotyczących m. in.: wolontariatu, regrantingu lub innych narządzi współpracy z III sektorem oraz działania zmierzające do utworzenia sieci wsparcia merytorycznego dla organizacji pozarządowych w gminach i przygotowanie oferty spotkań w szkołach dotyczących włączenia młodzieży w działania obywatelskie. W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych: Krzysztof Fekecz, Gerard Misiaczyk, Sebastian Nowak, Alina Patalas i Mirosław Sobkowiak, przedstawiciele Rady Powiatu Gostyńskiego: Dorota Kaźmierczak i Tomasz Skibicki, przedstawiciele wskazani przez Zarządu Powiatu: Ewa Misiaczyk i Leszek Dworczak.

Ważnym punktem XI FOPu okazał się panel dyskusyjny przedstawicieli mediów, w którym wzięli udział Dariusz Wujek z Telewizji Gostyń, Hanna Hejduk z „Życia Gostynia”, Aldona Brycka-Jaskierska z radia „ELKA” i Elżbieta Curyk-Sierszulska z „ABC”. Panel poświęcony promowaniu działań społecznych przez media poprowadziła Joanna Jakubiak. Pytania zadawała też publiczność. Dyskutanci podkreślali, że działania organizacji pozarządowych i grup obywatelskich są ważne dla mediów, choć nie są tak poczytne jak informacje o katastrofach czy tragediach. Przygotowano też receptę na zainteresowanie działaniem mediów. Trzeba mieć dobry pomysł na wydarzenie, powiadomić media kilka tygodni wcześniej, że działanie się odbędzie, wskazać w programie najważniejszą rzecz i godzinę jej realizacji, wskazać osobę do kontaktu z mediami, a na pytania odpowiadać krótko i konkretnie.

Stowarzyszenie „DZIECKO” - współorganizator Forum - zachęca też organizacje pozarządowe, wolontariuszy i grupy nieformalne do korzystania z bezpłatnej witryny internetowej
www.gostyn.ngo.pl, informującej na bieżąco o tym, co dzieje się w III sektorze i jego okolicach. Wystarczy na mail stowarzyszeniedziecko@wp.pl przesłać informacje o swoich działaniach i do tego zdjęcie, a zostanie ona zamieszczona na stronie. Operator strony zapewnia korektę językową oraz promocję na stronach lokalnych i ogólnopolskich.

Kolejnym, ale oczekiwanym w napięciu i budzącym duże emocje punktem XI Forum NGOs Powiatu Gostyńskiego było ogłoszenie wyników IX edycji konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2015”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie „DZIECKO” - Ośrodek Działaj Lokalnie. Na konkurs złożono 33 wnioski. Wszystkie były ciekawe i wysoko ocenione. Do grona laureatów jury zakwalifikowało 13 organizacji. Konkurs Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce realizowany jest w powiecie gostyńskim przez Stowarzyszenie „DZIECKO” - Ośrodek „Działaj Lokalnie”. Wsparcia udzieliły Powiat Gostyński, Gminy: Borek Wlkp. Gostyń, Krobia, Pępowo, Piaski, Pogorzela, Poniec, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu, ZUPTOR - Zakład Usług i Realizacji Postępu Technicznego w Gostyniu i firma SIMET SA w Piaskach. Wyniki poniżej (A).

Rozstrzygnięto też konkurs „PGS - Program Grantów Społecznych 2015”. W ramach trzeciej edycji Programu Grantów Społecznych dofinansowano 15 projektów, dzięki którym ożywione ma zostać życie lokalnych społeczności. Do konkursu PGS zgłoszono 18 wniosków. Realizatorem programu jest Stowarzyszenie „DZIECKO”, a granty sfinansowały Powiat Gostyński i Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu. Wyniki poniżej (B).

A. Projekty nagrodzone grantami w tegorocznej edycji konkursu „Działaj Lokalnie”:
a) w gminie Gostyń: Stowarzyszenie „Ja też pomagam” na działanie „Gostyń - rodzinie”; Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowa-
    wców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu im. ks. prof. Franciszka Olejniczaka - „Omnes Unum Simus” na działanie
    „Jesienne spotkania w Gostyńskim Liceum”; Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP w Gostyniu na działanie: „Ruch inspiruje-
    rozum odkrywa”;
b) w gminie Krobia: Fundacja Ziemi Krobskiej im. prof. Rajmunda Teofila Hałasa i grupa nieformalna Pole do popisu na działanie
    „Biskupiańska stodoła - edukacyjna przestrzeń rozwijająca kreatywność”; Stowarzyszenie „Ziemia Krobska” i Inicjatywa sąsiedzka
    „Razem dla krobskiego osiedla” na działanie „Nic dla nas, bez nas”; Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa
    Bzdęgi w Krobi i grupa nieformalna Biskupianie na działanie „Przystanek Biskupizna”;
c) w gminie Pępowo: Ochotnicza Straż Pożarna w Pępowie na działanie „OSP Pępowo - pracuje, bawi i uczy”; Stowarzyszenie
    Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pępowie na działanie „Babcia na medal”;
d) w gminie Poniec: Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu i grupa 6 Drużyna Harcerska „Dziupla” oraz
    Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty” w Poniecu na działanie „Skauting - z przyrodą za Pan Brat”;
e) w gminie Borek Wlkp.: Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Zimnowodzie i grupa Sołectwo w Zimnowodzie na działanie
    „Moja świetlica miejscem spotkań z książką”;
f) w gminie Pogorzela: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli oraz grupa nieformalna Ponad pokoleniami na działanie „Teatr
    ponad pokoleniami”;
g) w gminie Piaski: Stowarzyszenie „Most” i grupa nieformalna Żgalinki na działanie „Nie kanka nie furmanka, ale stołek wieszczy, że
    to nasz grajdołek”; Stowarzyszenie „Most” i grupa nieformalna Kreatywni Belfrzy na działanie „Od ziarenka do bochenka”. War-
    sztaty pieczenia chleba zakończone spotkaniem plenerowym.
Szczegółowe informacje o poszczególnych projektach zostaną przedstawione w kolejnym artykule.

B. Projekty nagrodzone grantami w tegorocznej edycji konkursu „PGS - Program Grantów Społecznych 2015”:
a) w gminie Borek Wlkp.: Stowarzyszenie Borecki Lider Aktywności Społeczno-Kulturalnej „BLASK” i Rada Sołecka oraz Koło
    Gospodyń Wiejskich w Jeżewie na działanie „Jedzie, jedzie straż ogniowa…”; Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.
    i grupa wolontariuszek Razem dla Was na działanie „Bądź aktywny w swojej małej ojczyźnie”; Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
    Borek Wlkp. oraz Rada Sołecka Wycisłowo i grupa Odnowy Wsi na działanie „Niechaj wyjdą z cienia gry i zabawy starszego po-  
    kolenia”;
b) w gminie Krobia: Fundacja Miejsce Moje i Rada Sołecka w Domachowie na działanie „Wszystkie drogo prowadzą do… Domacho-
    wa”; Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krobia i Rada Sołecka wsi Chwałkowo na działanie „Staropolskie lipy w Chwałkowie”;
    Stowarzyszenie „Ziemia Krobska” i grupa Koło Gospodyń Wiejskich w Potarzycy na działanie „Noc tańca radosnych dusz w Pota-
    rzycy”;
c) w gminie Pogorzela: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli i grupa nieformalna Grupa aktywistów wiejskich zaangażowa-
    nych w rozwój wsi na działanie „Fioletowa Milka w Głuchowie swój roczek świętuje”; Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogo- 
    rzeli i grupa nieformalna Grupa śpiewaczo-muzyczna „Głuchowianki” na działanie „Piosenka dobra na wszystko”; Miejsko-Gminny
    Ośrodek Kultury w Pogorzeli i grupa nieformalna Sąsiedzka grupa inicjatywna pod dowództwem sołtyski na działanie „Grilowanie
    sera w Łukaszewie”;
d) w gminie Gostyń: Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w
    Gostyniu i grupa nieformalna Obieżyświat na działanie „Zagadkowy Gostyń. Quest turystyczno-poznawczy”; Gostyński Ośrodek
    Kultury „Hutnik” i grupa nieformalna Spotkania z przeszłością na działanie „Spotkania z przeszłością”; Ochotnicza Straż Pożarna w
    Starym Gostyniu i grupa nieformalna Ludzie św. Marcina na działanie „Gry i zabawy epoki PRL-u”; Polski Związek Wędkarski
    Okręg Poznań i Koło PZW nr 178 Gostyń oraz Rada Osiedla Konstytucji 3 Maja w Gostyniu na działanie „Szkółka wędkarska dla
    dzieci i młodzieży”;
e) w gminie Piaski: Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „KREATYWNI” w Piaskach i grupa nieformalna Rain Man na
    działanie „Pokonać szklane ściany”;
f) w gminie Pępowo: Ochotnicza Straż Pożarna Siedlec i Koło Gospodyń Wiejskich Siedlec na działanie „Barwy jesieni”.
Szczegółowe informacje o poszczególnych projektach zostaną przedstawione w kolejnym artykule.

Stowarzyszenie „DZIECKO” gratuluje wszystkim nagrodzonym!
XI Forum NGOs Powiatu 2015 01
XI Forum NGOs Powiatu 2015 02
XI Forum NGOs Powiatu 2015 03
XI Forum NGOs Powiatu 2015 04
XI Forum NGOs Powiatu 2015 05
XI Forum NGOs Powiatu 2015 06
XI Forum NGOs Powiatu 2015 07
XI Forum NGOs Powiatu 2015 08