Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Sport to też zabawa

Mieszkańcy domów pomocy społecznej tworzą swoje wspólnoty, w których, przy wsparciu opiekunów, funkcjonują bezpiecznie dla siebie. Dlatego ważne są dla nich odwiedziny oraz wspólne spotkania, urozmaicające codzienność.

Ważną, długo oczekiwaną imprezą, aktywizującą środowisko domów pomocy społecznej, było zorganizowanie przez Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach corocznej imprezy integracyjnej „Sport to też zabawa”.

W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy i uczestnicy oraz pracownicy zaproszonych placówek: DPS w Rogowie, DPS w Osieku oraz ŚDS w Chwałkowie i gospodarze - wspólnota DPS w Chumiętkach. Przygotowano wiele wesołych zabaw i konkursów dostosowanych do możliwości podopiecznych. Wspólne zabawy były okazją do zawiązywania przyjaźni, a uczestnicy zgodnie podkreślali, że spotkanie dało im wiele radości. Serwowano kawę, ciasto oraz pyszną zupkę. Wszyscy uczestnicy otrzymali ordery uśmiechu.
Sport to tez zabawa 2015 01
Sport to tez zabawa 2015 02
Sport to tez zabawa 2015 03
Sport to tez zabawa 2015 04