Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Gorąca dyskusja o ekonomii społecznej

Odbyło się kolejne spotkanie (6 maja) w ramach „Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Społecznej Gospodarki Rynkowej Powiatu Gostyńskiego”. Tym razem uczestnicy partnerstwa spotkali się w Urzędzie Miejskim w Gostyniu. To kolejne powiatowe spotkanie poświęcone problemom ekonomii społecznej. Uczestniczyli w nim: Wicestarosta Gostyński Czesław Kołak, Zastępca Burmistrza Gostynia Elżbieta Palka, przedstawiciele Fundacji Pomocy Wzajemnej „BARKA” z Poznania, Spółdzielni Socjalnej „ARKA” w Gostyniu, Spółdzielni Socjalnej „POMOCNA DŁOŃ” w Leonowie, Spółdzielni Socjalnej „ECOSS” w Krobi, Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie, Centrum Integracji Społecznej w Krobi, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach, Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie.

Przybyłych powitała i wprowadziła w temat Elżbieta Palka, a spotkanie poprowadziła Teresa Klonowska Kierownik MGOPS w Gostyniu. Dobre praktyki z obszaru powiatu gostyńskiego przedstawili: Anna Pawlak kierownik CIS w Krobi, która omówiła działalność Spółdzielni Socjalnej „ECOSS” i CIS w Krobi; Dorota Piotrowska Prezes Spółdzielni Socjalnej „ARKA” w Gostyniu, Łukasz Stężycki Prezes Spółdzielni Socjalnej „POMOCNA DŁOŃ” w Leonowie, który wskazał też na ważne działania ZAZ w Leonowie oraz Krzysztof Marzec Prezes SWPPG, który omówił formy wsparcia swojego stowarzyszenia dla spółdzielni socjalnych oraz bogaty dorobek SWPPG w innych obszarach.

Po prezentacji dobrych praktyk rozgorzała gorąca dyskusja, którą moderowała Barbara Sadowska Wiceprzewodnicząca FPW „BARKA”. Omawiano problemy: - przekształcania przedsiębiorstw komunalnych w spółdzielnie socjalne,  - dotarcia podmiotów ekonomii społecznej ze swoją ofertą do partnerów gospodarczych, - doboru uczestników, zwłaszcza długotrwale bezrobotnych, - różnic między spółdzielniami socjalnymi wynikających ze sposobu ich założenia: na terenie powiatu działają spółdzielnie osób fizycznych („ARKA” i „KAMERDYNER”) oraz spółdzielnie osób prawnych  („POMOCNA DŁOŃ” i „ECOSS”); zasadności tworzenia kolejnych centrów integracji społecznej na terenie powiatu, - przygotowania się podmiotów ekonomii społecznej do nowej perspektywy finansowej EFS 2014 - 2020.

Ten ostatni temat wzbudził spore emocje, gdyż powiat gostyński, posiadający mocno rozwinięty obszar ekonomii społecznej (Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach Stowarzyszenia „KREATYWNI”, cztery spółdzielnie socjalne: „ARKA”, „KAMERDYNER”, „POMOCNA DŁOŃ”, „ECOSS”, Centrum Integracji Społecznej w Krobi, Klub Integracji Społecznej w Borku Wlkp., dwie wioski tematyczne „Łaciata wieś” w Głuchowie i „Ziołowieś” Pępowo oraz program „Działaj Lokalnie”, realizowany przez Stowarzyszenie „Dziecko”, sprzyjający tworzeniu np. kolejnych wiosek tematycznych), stał się przedmiotem zainteresowania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Mimo że powiat gostyński przynależy pod OWES w Lesznie (Centrum PISOP),  to coraz wyraźniejsze staje się wciąganie powiatu gostyńskiego w orbitę oddziaływań OWES w Poznaniu (Fundacja Pomocy Wzajemnej „BARKA”).
Goraca dyskusja o ekonomii spolecznej 01
Goraca dyskusja o ekonomii spolecznej 02
Goraca dyskusja o ekonomii spolecznej 03
Goraca dyskusja o ekonomii spolecznej 04
Goraca dyskusja o ekonomii spolecznej 05
Goraca dyskusja o ekonomii spolecznej 06
Goraca dyskusja o ekonomii spolecznej 07
Goraca dyskusja o ekonomii spolecznej 08