Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
CIS w Krobi ma nową siedzibę

Centrum Integracji Społecznej w Krobi, działające przy Spółdzielni Socjalnej „ECCOS” rozpoczęło działalność w nowej siedzibie. Z tej okazji odbyła się (28.04.2015) skromna uroczystość otwarcia nowego miejsca funkcjonowania tej ważnej w systemie aktywizowania osób zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem społecznym placówki.

Uczestniczyli w niej uczestnicy CIS, zespół pracowników CIS oraz zaproszeni goście: Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, radni Powiatu Gostyńskiego i Gminy Krobia, dyrektorzy Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., Gostyniu, Krobi, Pępowie, Piaskach, Pogorzeli i Poniecu oraz przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji współpracujących.

Gości powitali i spotkanie poprowadzili Kierownik CIS Anna Pawlak i Prezes Spółdzielni Socjalnej „ECCOS” Dawid Danek. Przypomnieli oni historię powstania Centrum Integracji Społecznej. W 2012 r. Gmina Krobia i Powiat Gostyński przystąpiły do tworzenia Spółdzielni Socjalnej „ECCOS” w Krobi. Rozpoczęła ona działalność w 2013 r. i skupia się na reintegracji zawodowej i społecznej osób długotrwale bezrobotnych. Obecnie zatrudnia ponad 20 specjalistów różnych branż.

Rok później uruchomiono przy niej Centrum Integracji Społecznej w Krobi, którego głównym celem jest zwiększenie szans mieszkańców długotrwale bezrobotnych lub niepełnosprawnych powiatu gostyńskiego na zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Tę inicjatywę Burmistrza Krobi i władz Powiatu Gostyńskiego aktywnie wsparła Prezes Fundacji Pomocy Wzajemnej „BARKA” Barbara Sadowska. CIS w Krobi ma już obecnie 19 uczestników, skierowanych przez PUP w Gostyniu i MGOPS w Krobi, Gostyniu i Poniecu. Odbywają oni praktyki zawodowe w warsztacie ogrodniczo-porządkowym, w warsztacie usługowym i w warsztacie kulinarno - kulturalno - oświatowym, przygotowujące do samodzielnej pracy oraz uczestniczą w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Centrum Integracji Społecznej w Krobi otrzymało w czasie jego tworzenia wsparcie Województwa Wielkopolskiego w wysokości ponad 285 tys. zł na zakup pierwszego wyposażenia.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w utworzenie CIS i jego rozwój oraz tym, którzy dziś aktywnie współpracują z CIS, podziękował Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda. A Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, podsumowując spotkanie, stwierdził: - Gdy Burmistrz Krobi trzy lata temu wystąpił ze swoim projektem spółdzielni socjalnej, to, poza wsparciem Powiatu Gostyńskiego, spotkał się z niedowierzaniem lokalnych władz i przedsiębiorców, że samorząd może robić tak ważne działania, skierowane do potrzebujących. Dziś już wszyscy się przekonali, że jest to modelowe rozwiązanie.
CIS w Krobi ma nowa siedzibe 01
CIS w Krobi ma nowa siedzibe 02
CIS w Krobi ma nowa siedzibe 03
CIS w Krobi ma nowa siedzibe 04
CIS w Krobi ma nowa siedzibe 05
CIS w Krobi ma nowa siedzibe 06
CIS w Krobi ma nowa siedzibe 07
CIS w Krobi ma nowa siedzibe 08