Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Liderzy grup nieformalnych
i NGO szkolili się

Zakończył się cykl szkoleń, realizowanych w ramach programu „Działaj lokalnie IX” poświęconych pozyskiwaniu środków przez organizacje pozarządowe (NGOs) i grupy nieformalne. Cykl siedmiu warsztatów odbywał się w poszczególnych gminach powiatu gostyńskiego. Wzięli w nich udział liderów organizacji stowarzyszeń, fundacji oraz grup nieformalnych. W kolejnej - dziewiątej już edycji programu „Działaj lokalnie” Stowarzyszenie „Dziecko” rozda w formie grantów konkursowych minimum 55 tysięcy złotych na realizację projektów służących rozwojowi środowisk lokalnych.

Społecznicy, uczestniczący w bezpłatnych warsztatach, zapoznali się z zasadami i regulaminem konkursu „Działaj Lokalnie”. To konkurs adresowany do wszystkich, którzy inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Trenerzy, prowadzący warsztaty, zapoznali też uczestników z najciekawszymi projektami zrealizowanymi w poprzednich edycjach konkursu Działaj Lokalnie. Prowadzący szkolenie doradcy ze Stowarzyszenia „Dziecko” przedstawili też zasady tworzenia projektów i wniosków o dotacje. Uczyli, jak ustalać cele oraz rezultaty projektów, a także konstruować harmonogramy działań i kosztorysy. Spotkania kończyły się dyskusjami o sposobach aktywizowania społeczności lokalnych do wspólnego działania.

Cykl szkoleń dla liderów społeczności lokalnych zorganizowało Stowarzyszenie „Dziecko”. Współorganizatorami w poszczególnych gminach powiatu gostyńskiego były Urząd Miejski w Borku Wlkp. Urząd Miejski w Gostyniu, Urząd Miejski w Krobi, Urząd Gminy i Centrum Sportowo - Kulturalne w Pępowie, Urząd Gminy w Piaskach, Urząd Miejski w Pogorzeli, Urząd Miejski oraz Gminne Centrum Kultury w Poniecu. Konkurs „Działaj Lokalnie IX” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, realizowany przez Ośrodek Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie „Dziecko”, uzyskał też wsparcie Powiatu Gostyńskiego.

Stowarzyszenie „Dziecko” przypomina, że termin złożenia wniosku przez generator dostępny na stronie
www.dzialajlokalnie.gostyn.pl upływa 21 maja 2015 r.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, składający wniosek on-line, mogą korzystać z porad doradcy w Centrum Aktywności Lokalnej, codziennie przy ul. Wrocławskiej 8 w Gostyniu. Zapisy na doradztwo pod nr telefonu 881 008 140.

Formularz wniosku i regulamin konkursu są dostępne na stronie: www.dzialajlokalnie.gostyn.pl.
Spolecznicy szkolili sie 2015 01
Spolecznicy szkolili sie 2015 02
Spolecznicy szkolili sie 2015 03
Spolecznicy szkolili sie 2015 04
Spolecznicy szkolili sie 2015 05