Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Moje życie zmieniło się…

- Moje życie zmieniło się, kiedy zaczęłam jeździć do ŚDS w Chwałkowie - stwierdziła Marzena Pomoger, podsumowując swój dotychczasowy pobyt w tej powiatowej placówce, ważnej dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

1 kwietnia 2015 r. minęła 10. rocznica otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie. Z tej okazji 23 kwietnia odbyła się uroczystość jubileuszu dziesięciolecia działalności tej specjalistycznej placówki dziennego wsparcia.

Przybyłych gości powitali w sali kinowo-widowiskowej „Szarotka” w Krobi uczestnicy oraz Swietłana Figiel - kierownik ŚDS w Chwałkowie. Oprócz rodzin uczestników, przedstawicieli zaprzyjaźnionych placówek: Domów Pomocy Społecznej w Chwałkowie, Rogowie i Chumiętkach, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach i Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni”, Środowiskowych Domów Samopomocy w Gostyniu, Krzywiniu, Kościanie, Śremie, Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu, Ośrodków Pomocy Społecznej w Krobi, Gostyniu, Poniecu i Pępowie, Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi, Grupy Motocyklowej „Wolni Jeźdźcy - Piaski”, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, przyjaciół i sponsorów, przybyli też Alfred Siama Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego, Robert Marcinkowski Starosta Gostyński, Janusz Sikora i Damian Walczak członkowie Zarządu Powiatu Gostyńskiego, Eleonora Gościniak Skarbnik Powiatu Gostyńskiego, Sebastian Czwojda Burmistrz Krobi, Marcin Pazdaj Sekretarz Gminy Poniec oraz Urszula Wabińska Sekretarz gminy Pępowo.

Historię placówki i jej dzień dzisiejszy przedstawili, odwołując się do prezentowanych fotografii, jej uczestnicy wspierani przez Swietłanę Figiel, która przypomniała, że z usług ŚDS skorzystało już 84 uczestników, a obecnie opiekuje się ona i wspiera 35 osób, ucząc ich samodzielności i umiejętności przydatnych w życiu codziennym. Podziękowano też przede wszystkim twórcom ŚDS-u: ówczesnej pani Staroście Elżbiecie Palce, dyrektorowi DPS w Chwałkowie Ryszardowi Janaszakowi i dyrektorowi PCPR w Gostyniu Mirosławowi Sobkowiakowi, a także licznej grupie obecnych przyjaciół i sponsorów Środowiskowego Domu, którym podarowano serca wykonane przez uczestników w pracowni ceramicznej. Podziękowania skierowano też do terapeutów, psychologa i pracowników ŚDS oraz opiekunów i rodziców uczestników.

Część artystyczną, wypełnioną piosenkami, wierszami i występami kabaretowymi wykonali wspólnie uczestnicy i ich rodzice, a pomogli ją przygotować terapeuci ŚDS. Była ona próbką działań realizowanych na co dzień w placówce i przypomnieniem ważnych dla społeczności powiatu imprez organizowanych przez ŚDS w Chwałkowie np.: Walentynek na sportowo, topienia marzanny i witania wiosny, Festiwalu Kultur, Święta Pieczonego Ziemniaka, wigilii i jasełek. Był też teledysk wykonany przez uczestników i wspólnie odśpiewany hymn ŚDS w Chwałkowie. Dodatkowo wystąpił działający przy ZSOiZ zespół taneczny Krob Dance oraz chór Harmonia.

Dziękując za wspaniałe przygotowanie jubileuszu, Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego podkreślił, iż - Miarą kultury społeczeństw jest ich stosunek do osób niepełnosprawnych, a działalność ŚDS jest tego dobrym przykładem. - Starosta Gostyński, wręczając list gratulacyjny i jubileuszowy prezent, zacytował uczestniczkę ŚDS Marzenę Pomoger, która w wydaniu specjalnym „Ciekawostek z naszego domu” napisała - Moje życie zmieniło się, kiedy zaczęłam jeździć do ŚDS w Chwałkowie - i dodał, że jest to najlepsza ocena wystawiona placówce, bo jej autorem jest sama uczestniczka. Janusz Sikora podziękował m.in. za radość, jaką daje Dom uczestnikom i ich rodzinom, a Burmistrz Krobi, gratulując jubileuszu, przypomniał, że najważniejsze dziś i w codziennej pracy ŚDS są osoby niepełnosprawne.

Dziękując za te i innych gości życzenia kierownik Świetłana Figiel wyznała: - Chciałabym, aby wszystkie życzenia, które dziś usłyszałam, spełniły się. Takie jest moje marzenie…

Spotkanie zakończyło się przy wielkim urodzinowym torcie w kształcie logo ŚDS.

Jubileuszowej uroczystości towarzyszyła wystawa rękodzieła uczestników ŚDS w Chwałkowie oraz historia tej placówki ukazana w fotografii.
10 lat SDS w Chwalkowie 01
10 lat SDS w Chwalkowie 02
10 lat SDS w Chwalkowie 03
10 lat SDS w Chwalkowie 04
10 lat SDS w Chwalkowie 05
10 lat SDS w Chwalkowie 06
10 lat SDS w Chwalkowie 07
10 lat SDS w Chwalkowie 08
10 lat SDS w Chwalkowie 09
10 lat SDS w Chwalkowie 10
10 lat SDS w Chwalkowie 11
10 lat SDS w Chwalkowie 12
10 lat SDS w Chwalkowie 13
10 lat SDS w Chwalkowie 14
10 lat SDS w Chwalkowie 15
10 lat SDS w Chwalkowie 16
10 lat SDS w Chwalkowie 17