Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Andrzej Starosta honorowym seniorem

Andrzej Starosta uzyskał godność członka honorowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. To wyjątkowe wyróżnienie otrzymał w uznaniu wybitnych zasług od Krajowego Zjazdu Delegatów PZERiI, najwyższej władzy tego stowarzyszenia. - To dla mnie ogromny zaszczyt i docenienie wieloletniej pracy dla seniorów - przyznaje sam wyróżniony.

Andrzej Starosta został w 1991 roku członkiem, później członkiem zarządu, a od 2003 roku Przewodniczącym Zarządu Rejonowego w Gostyniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Stowarzyszenie to jest największą organizacją pozarządową na terenie powiatu gostyńskiego i jest też ważnym partnerem w działaniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na rzecz środowiska seniorów.

Ale działalność społeczną pan Andrzej zaczął dużo wcześniej. Od roku 1961 działał w Polskim Czerwonym Krzyżu. Jego aktywność i chęć niesienia pomocy innym bardzo szybko zauważono i nagrodzono wyborem do Prezydium Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gostyniu, którego członkiem był aż do roku 1980. W tym czasie był też przewodniczącym Koła Przyjaciół Biblioteki w Gostyniu (1968-1980) oraz członkiem Prezydium Zarządu Rejonowego Ligi Obrony Kraju. Był też Przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu.

Mimo że, jak sam przyznaje: - praca społeczna i niesienie pomocy innym to źródło przyjemności i satysfakcji, to jednak jest to też olbrzymi ciężar i odpowiedzialność, o czym wiedzą tylko aktywni społecznicy. Jednak trzeba to robić z sercem i zaangażowaniem, bo wszystko musi grać. - I gra. I to dosłownie, gdyż Andrzej Starosta jest pomysłodawcą i głównym organizatorem Świętogórskich Spotkań Seniorów na Świętej Górze w Piaskach k. Gostynia. Głównym punktem tych spotkań jest przegląd chórów seniorskich. Na Spotkania Świętogórskie corocznie zjeżdżają emeryci, renciści i osoby niepełnosprawne z województwa wielkopolskiego i województw ościennych. Liczba uczestników tych spotkań oscyluje corocznie w granicach trzech tysięcy osób! W tym roku przygotowywana jest już ich XIV edycja. Warto przypomnieć, że w 2012 roku Spotkania Świętogórskie Seniorów zwyciężyły w wielkopolskim konkursie „Działania godne uwagi”, pokonując w wyniku głosowania internautów 70 innych ważnych działań organizacji pozarządowych, które miały miejsce na terenie Wielkopolski.

Pan Andrzej jest również organizatorem wielu działań aktywizujących seniorów z powiatu gostyńskiego: wycieczek do ciekawych miejsc w kraju i do miejsc kultu religijnego, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne i do sanatoriów, spotkań integracyjnych oraz uroczystości okazjonalnych i świątecznych. Podkreśla, że nie działa sam. Ma w zarządzie rejonowym wiele osób, które mu pomagają. Powoli jednak rozgląda się za swoim następcą. Dba też o dobre relacje z innymi organizacjami, władzami samorządowymi i instytucjami. - Staram się ze wszystkimi żyć dobrze, kłótni w naszym kraju i w naszym lokalnym środowisku mamy aż nadto, a one do niczego dobrego jeszcze nie doprowadziły.

Za swoje działania Andrzej Starosta otrzymał też nagrodę „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego”. I jak sam przyznaje: - Nazbierało mi się sporo odznaczeń i medali. Każde wyróżnienie cieszy człowieka, ale największą radość sprawiają mi uśmiechy na twarzach seniorów i pokazywanie im i tym młodszym, że życie w każdym wieku ma sens, a starość nie musi być smutna i spędzana w czterech ścianach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu serdecznie gratuluje Panu Andrzejowi Staroście honorowego wyróżnienia i życzy utrzymania tej pogody ducha, którą Pan Andrzej na co dzień zaraża innych.
AStarosta honorowym seniorem 01
AStarosta honorowym seniorem 02
AStarosta honorowym seniorem 03
AStarosta honorowym seniorem 04
AStarosta honorowym seniorem 05