Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Jest pomoc dla niewypłacalnych dłużników

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu udostępnia nieodpłatne egzemplarze publikacji „Upadłość konsumencka - poradnik”, wydanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

PCPR w Gostyniu przypomina, że 31 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze, w zakresie postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli reforma tzw. upadłości konsumenckiej. Nowe przepisy ułatwiają i upraszczają możliwość składania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumentów oraz wprowadzają możliwość zawarcia przez osoby niewypłacalne układu ze swoimi wierzycielami. Znajomość podstawowych przepisów, konsekwencji prawnych i majątkowych, związanych z tym postępowaniem, pomoże w podjęciu świadomej decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszeniu wniosku upadłości konsumenckiej.

Z poradnika dowiesz się:

· jakie są konsekwencje postępowania upadłościowego wobec konsumenta;
· kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
· jak przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta;
· jakie dokumenty zgromadzić i jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości;
· czym jest plan spłaty i jak zawrzeć układ ze swoimi wierzycielami;
· do którego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Postępowanie to ma dwie zasadnicze funkcje.

Pierwszą jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta - umorzenie całości lub części długu konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić.

Po drugie celem upadłości konsumenckiej jest windykacja (odzyskanie) należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli.

Dzięki liberalizacji przepisów upadłość konsumencka będzie łatwiejsza do przeprowadzenia. Nie będzie mógł z niej skorzystać tylko taki konsument, którego niewypłacalność jest skutkiem jego działań umyślnych lub rażącego niedbalstwa oraz taki, który w trakcie postępowania nie będzie wykonywał nałożonych na niego obowiązków. Obniżone zostaną także koszty postępowania, a w przypadku dłużnika którego majątek nie wystarczy nawet na ich pokrycie, niezbędne środki tymczasowo wyłoży Skarb Państwa. W ramach postępowania możliwe będzie również zawarcie przez konsumenta układu z wierzycielami.

Znowelizowane przepisy nie wprowadzają automatyzmu w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej - postępowanie to nadal pozostaje postępowaniem sądowym, w którym sąd indywidualnie będzie rozpatrywał spełnienie przesłanek ogłoszenia upadłości w odniesieniu do każdego wnioskującego konsumenta.

Postępowanie upadłościowe wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta. Takiego wniosku nie może złożyć ani wierzyciel, ani prokurator, ani organizacja społeczna. Postępowania nie może także prowadzić sąd z urzędu.

Wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpoznają niektóre wydziały gospodarcze sądów rejonowych. Aby upewnić się, czy wniosek zostanie złożony do właściwego sądu należy zadzwonić do Biura Obsługi Interesanta najbliższego sądu rejonowego, w którym wskazane zostaną istotne informacje o adresie sądu, numerze rachunku bankowego sądu, a po złożeniu wniosku, informacja o aktualnym stanie sprawy.

Publikację można otrzymać (do wyczerpania posiadanych egzemplarzy) w godzinach urzędowania w PCPR w Gostyniu (ul. Nowe Wrota 7). Broszura dostępna jest też Centrum Informacyjno-Doradcze dla NGOs Stowarzyszenia „Dziecko” (ul. Parkowa 1a). Jej wersję elektroniczną można pobrać pod adresem:
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6792,upadlosc-konsumencka--poradnik.html

PCPR w Gostyniu zachęca do skorzystania.
Upadlosc konsumencka_poradnik
Upadlosc konsumencka_etap 1
Upadlosc konsumencka_etap 2