Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Polały się łzy wzruszenia…

Społeczność Domu Pomocy Społecznej w Rogowie pożegnała kończącego pracę Grzegorza Czułno, wieloletniego dyrektora tej placówki.

W Domu Pomocy Społecznej w Rogowie odbyło się uroczyste spotkanie mieszkanek, pracowników oraz gości. Najważniejszą osobą tego spotkania był Grzegorz Czułno, dyrektor, który 3 marca zakończył kierowanie Domem Pomocy Społecznej w Rogowie i przeszedł na świadczenie rentowe. W spotkaniu uczestniczyli też zaproszeni goście: Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Skarbnik Powiatu Eleonora Gościniak i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Po powitaniu wszystkich przybyłych przez kierującą obecnie placówką Annę Zimną, podsumowano działalność Grzegorza Czułno na stanowisku dyrektora. Wskazano, że dla mieszkanek był on jak ojciec i stworzył dla nich bezpieczny port, gdyż same nie dawały sobie rady w podróży przez morze życia. Sam Grzegorz Czułno przypomniał swoją drogę zawodową, a zwłaszcza swoje działania dla Domu, którym kierował od 1983 r. Za najważniejsze swoje sukcesy uznał dbanie o dobro mieszkanek i stałą poprawę warunków, w jakich funkcjonuje Dom. Przypomniał też działania, które sprawiły, że Dom Pomocy Społecznej w Rogowie stał się znany w całym kraju, czyli terapię teatrem w ramach dziesięciu edycji „Międzywojewódzkiego Przeglądu Amatorskich Teatrów Osób Niepełnosprawnych” oraz dwie edycje projektu „Pokonać mur”, integrującego osoby z niepełnosprawnością ze środowiskiem wsi Rogowo.

Zakończył łamiącym się ze wzruszenia głosem: - Tak od serca chcę podziękować Państwu za wszystkie 32 lata wspólnej pracy dla dobra mieszkanek i jestem pewien, że w Domu Pomocy Społecznej w Rogowie nic się nie zmieni, tylko dyrektor.

Podziękowania dyrektorowi Czułno pierwszy złożył starosta Robert Marcinkowski, który podkreślił otwartość i pracowitość połączoną z ogromnym poczuciem humoru i ogromnym zaangażowaniem w to, co dyrektor robił dla swoich podopiecznych i dodał: - Nie ma ludzi niezastąpionych
, ale w Pana przypadku będzie to bardzo trudne do udowodnienia.

Do podziękowań przyłączyły się mieszkanki Domu i pracownicy. Najpierw przedstawiły program artystyczny, złożony z piosenek, wierszy i osobistych wspomnień - podziękowań. A później już było tylko dużo, dużo ciepłych słów i jeszcze więcej łez wzruszenia…
Pozegnanie dyrektora Czulno 01
Pozegnanie dyrektora Czulno 02
Pozegnanie dyrektora Czulno 03
Pozegnanie dyrektora Czulno 04
Pozegnanie dyrektora Czulno 05
Pozegnanie dyrektora Czulno 06
Pozegnanie dyrektora Czulno 07
Pozegnanie dyrektora Czulno 08