Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Spotkanie robocze partnerstwa

W Urzędzie Gminy Krobia odbyło się spotkanie w ramach „Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Społecznej Gospodarki Rynkowej Powiatu Gostyńskiego”. To kolejne robocze spotkanie poświęcone problemom ekonomii społecznej. Uczestniczyli w nim: Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, przedstawiciele Fundacji Pomocy Wzajemnej „BARKA”, Spółdzielni Socjalnej „Arka” w Gostyniu, Spółdzielni Socjalnej „Pomocna Dłoń” w Leonowie, Spółdzielni Socjalnej „Ecoss” w Krobi, Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie, Centrum Integracji Społecznej w Krobi, Biura Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Gostyniu, Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie.

Na spotkaniu omawiano zasoby obszaru ekonomii społecznej w powiecie gostyńskim, które uznano już za bardzo aktywne, oraz wskazano kierunki rozwoju tego sektora. Omówiono przygotowania do wykorzystania środków unijnych w nowym okresie programowania 2015 - 2020. Przedstawiono koncepcje współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie województwa wielkopolskiego. Zwrócono też uwagę na problem braku myślenia w stowarzyszeniach o ekonomii społecznej jako narzędziu do pozyskiwania środków na realizację misji i celów danej organizacji pozarządowej. Jest to szczególnie ważne obecnie, gdyż jeszcze w tym roku NGOs będą mogły uzyskać dofinansowanie do zatrudnienia w stowarzyszeniach i fundacjach osób rozwijających przedsiębiorczość społeczną.
Robocze spotkanie partnerstwa 2015 01
Robocze spotkanie partnerstwa 2015 02
Robocze spotkanie partnerstwa 2015 03