Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Program Pomocy Dzieciom

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że ruszył Program Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Organizatorzy podkreślają: - Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej, aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury Programu zostały przez nas tak zaplanowane, aby uczynić je jak najbardziej dostępnymi, i aby w jak najmniejszym stopniu obciążały rodziny.

Wysokość i forma pomocy jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin, jest ona przyznawana na okres jednego roku. Osoby ubiegające się o przyznanie pomocy składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES kontaktuje się z wybranymi rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają do SPES do weryfikacji.

Wnioski o stypendia na lata 2015/2016 przyjmowane są do dnia 06.04.2015 roku.
Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

Informacje oraz składanie wniosków na stronie:
www.spes.org.pl/stypendia.

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES.
Organizacja Katolicka. Organizacja Pożytku Publicznego
Katowice, ul. Kościuszki 46, tel. 32 205 38 80.
www.dla-dzieci.spes.org.pl, e-mail: spes@spes.org.pl.
Stypendia SPES_plakat