Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Starosta podziękował dyrektorowi DPS w Rogowie
i powierzył jego obowiązki głównemu specjaliście

Starosta Gostyński Robert Marcinkowski spotkał się 9 marca br. z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Rogowie Grzegorzem Czułno. Powodem spotkania była wcześniejsza prośba dyrektora do Zarządu Powiatu o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z przyczyn zdrowotnych. Zarząd przychylił się do prośby dyrektora, który 3 marca zakończył kierowanie Domem Pomocy Społecznej w Rogowie i przeszedł na świadczenie rentowe. W czasie spotkania starosta podziękował p. Grzegorzowi Czułno za wieloletnie kierowanie placówką w Rogowie i towarzyszące temu osiągnięcia. Do podziękowań przyłączył się uczestniczący w spotkaniu dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Jednocześnie Starosta Gostyński powierzył obowiązki dyrektora DPS w Rogowie Głównemu Specjaliście DPS w Rogowie p. Annie Zimnej. Jest ona pracownikiem tej placówki od 1983 r. P. Anna Zimna będzie pełniła obowiązki dyrektora do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rogowie. Konkurs ten zostanie niebawem ogłoszony przez Zarząd Powiatu Gostyńskiego.

P. Grzegorz Czułno, z wykształcenia pedagog specjalny i specjalista organizacji pomocy społecznej, objął 01.10.1983 r. stanowisko dyrektora DPS w Rogowie. Kierując placówką, był pomysłodawcą i współorganizatorem dziesięciu edycji „Międzywojewódzkiego Przeglądu Amatorskich Teatrów Osób Niepełnosprawnych”. Był też przez kilka kadencji członkiem Rady Pomocy Społecznej, działającej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Propagował ideę olimpiad specjalnych oraz organizował ich powiatowe edycje. Był też autorem i koordynatorem dwóch edycji projektu „Pokonać mur”, integrującego osoby z niepełnosprawnością ze środowiskiem wsi Rogowo. Pracował też społecznie w Fundacji „Sąsiedzi Sąsiadom” w Krobi oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Organizatorów i Menedżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia. Swoją pracę zawodową i społeczną potrafił też połączyć z działalnością samorządową, której uwieńczeniem było pełnienie społecznie funkcji wiceburmistrza Krobi w l. 2000-2002. Za swoją działalność zawodową i społeczną otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi (2004 r.), Nagrodę Ministra Pracy (1993 r.), Nagrodę Kuratora Oświaty (1996 r.), Nagrodę Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej (1995 r.) i Nagrodę Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski (1995 r.).
Dyrektor Czulno odchodzi 01
Dyrektor Czulno odchodzi 02