Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
„Dziecko” podsumowało 2014 r.

Stowarzyszenie „Dziecko” na walnym zebraniu podsumowało kolejny, czternasty już rok swojej działalności.

Zarząd Stowarzyszenia przedstawił sprawozdania: merytoryczne i finansowe za rok 2014. W wyniku głosowania członkowie stowarzyszenia udzielili Zarządowi Stowarzyszenia „Dziecko” absolutorium. Jednocześnie w związku z ustąpieniem większej części i śmiercią jednego z członków Zarządu stwierdzono jego rozwiązanie. W Zarządzie Stowarzyszenia społecznie pracowali: Andrzej Konieczny - prezes, Mirosław Sobkowiak - wiceprezes, śp. Dariusz Marcinkowski - sekretarz, Dagmara Rucińska - skarbnik oraz członek zarządu Zbigniew Jakubowski.

Dokonano wyboru nowego Zarządu na kolejną kadencję. W jego skład weszli: Mirosław Sobkowiak - prezes, Violetta Kolendowicz - wiceprezes, Bogumiła Sosnowska - skarbnik, Marzanna Konieczna - sekretarz oraz Zbigniew Jakubowski - członek zarządu.

Wśród najważniejszych 31 projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie w 2014 r. warto wspomnieć:
- prowadzenie Centrum Informacyjno - Doradczego dla organizacji pozarządowych;
- zorganizowanie bezpłatnych półkolonii letnich dla 80 dzieci z gminy Piaski;
- współzorganizowanie z powiatowej akcji pomocowej Mikołaje 2014 (ponad 200 paczek dla dzieci z najuboższych rodzin);
- zorganizowanie 12 bezpłatnych szkoleń dla organizacji pozarządowych na tematy: tworzenie projektu, zarządzanie projektem,
  wypełnianie wniosku aplikacyjnego, księgowość NGO, budowanie partnerstw, przeciwdziałanie przemocy, wolontariat na rzecz
  osób niepełnosprawnych, sieciowanie NGOs czy „Model aktywizowania społeczności lokalnej”;
- pomoc finansowa 4 dzieciom i dorosłym z niepełnosprawnościami (akcja dla Julki, dla Agnieszki, dla Macieja, dla Wojtka);
- prowadzenie: Ośrodka Mediacyjnego, Punktu Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punktu Poradnictwa Obywatelskiego
  „Prawo dla wszystkich”, Punktu Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin;
- realizacja programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VIII 2014” - Jako Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Dziecko” zorganizowało
  konkurs grantowy aktywizujący społeczności lokalne dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych. „Dziecko” udzieliło
  dotacji w wysokości 68 974 zł na projekty aktywizujące społeczności lokalne dla 15 projektów (na 30 złożonych);
- współzorganizowanie corocznego XV Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego „Bez barier” (dla osób niepełnosprawnych);
- współorganizowanie corocznego powiatowego Gostyńskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- prowadzenie strony
www.ngo.gostyn.pl dla organizacji pozarządowych powiatu;
- innowacyjny projekt „Warsztaty grupowe dla rodziców, wzmacniające kompetencje rodzicielskie”, zrealizowany dla rodziców
  mających problemy wychowawcze, połączony z prowadzeniem Punktu Wsparcia dla Rodzin;
- zorganizowanie corocznej edycji Powiatowego Konkursu „Opowiedz…” promującego działania lokalnych organizacji pozarządo-
  wych;
- współorganizowanie XIII Powiatowego Konkursu Języka Polskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych. Do finału zakwalifikowano
  33 uczestników po eliminacjach szkolnych;
- realizacja drugiej edycji powiatowego konkursu grantowego PGS;
- współzorganizowanie festynu rodzinnego „Powitanie lata” oraz rodzinnego rajdu samochodowego Smerfów;
- realizacja końcowego etapu projektu „Mam co robić, mam gdzie iść”, (wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich);
- współrealizacja XIV Powiatowego Konkursu Plastycznego „Jesteśmy wśród Was”;
- współrealizacja w Gostyniu, Pogorzeli i Krobi profilaktycznych akcji „MIŚ”, zachęcających do interweniowania w przypadkach
  krzywdzenia dzieci;
- prowadzenie Punktu Spotkań Rodziców z Dziećmi;
- współorganizacja zbiórki darów dla pięciu rodzin z Ukrainy, z okolic Lwowa, Łucka i Tarnopola, których ojcowie zginęli lub zostali
  ciężko ranni na Majdanie w Kijowie w czasie protestów obronie niezawisłości Ukrainy i jej przyłączenia do Unii Europejskiej.
  Zbiórka nosiła nazwę „Wspieramy rodziny z Ukrainy”;
- współorganizacja XIV Biegu bez barier w ramach Ogólnopolskiego Biegu im. bł. E. Bojanowskiego.

Środki na realizację powyższych działań „Dziecko” pozyskało w formie konkursów z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, z Fundacji PZU, z Ministerstwa Edukacji Narodowej, od Wojewody Wielkopolskiego, Centrum PISOP, Grawer Polska, BZ WBK, PBS w Gostyniu, z Gmin Gostyń, Piaski, Pępowo, Krobia, Pogorzela, Poniec, Borek Wlkp., z Gminy Piaski, z Powiatu Gostyńskiego oraz od biznesowych i prywatnych darczyńców.

Stowarzyszenie „Dziecko” serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wspierają działalność organizacji.
Dziecko 2014 - Akcja Mis
Dziecko 2014 - Ambasadorowie dla Julki
Dziecko 2014 - Debata oksfordzka 25 lat wolnosci
Dziecko 2014 - Festiwal Bez Barier
Dziecko 2014 - I miejsce Festiwal Bez Barier
Dziecko 2014 - Polkolonie
Dziecko 2014 - Warsztaty dla rodzicow
Dziecko 2014 - Wspieramy rodziny z Ukrainy
Dziecko 2014 - Zwyciezcy Dzialaj Lokalnie