Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Dyskutowali o podziale środków dla osób z niepełnosprawnością

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Powiatowej Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostyńskim członkowie Rady zapoznali się z projektem podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przydzielonych powiatowi gostyńskiemu. W spotkaniu prócz członków Rady uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu: Natalia Hajnsz - kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Mirosław Sobkowiak - dyrektor oraz Violetta Kolendowicz - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach. Omawiano też ograniczenia w dostępie do środków finansowych PFRON, spowodowane zmniejszeniem tych środków dla powiatów, w tym dla powiatu gostyńskiego.

Dyskutowano również o usprawnieniu systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych, np. przez ograniczenie czasu ich uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej czy w Środowiskowych Domach Samopomocy oraz ograniczeniach dotykających zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej.

Warto przypomnieć, że w skład Powiatowej Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostyńskim wchodzą: Katarzyna Gubańska - przedstawiciel Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu; Małgorzata Walczak - przedstawiciel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami”; Gerard Misiaczyk - prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni”; Andrzej Czupryński - zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu oraz Zofia Grzegorzewska - członek Krajowej Izby Gospodarczo - Rehabilitacyjnej, prezes Spółki PPHU „Simet” S.A. w Piaskach.
Pierwsze posiedzenie PRS ds ON 2014 01
Pierwsze posiedzenie PRS ds ON 2014 02