Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
SM podsumowało rok 2014

Odbyło się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu. Stowarzyszenie to działa dopiero od czerwca 2012 r., a już stało się znane nie tylko w powiecie gostyńskim i Wielkopolsce, ale również w kraju.

Walne Stowarzyszenia SM w Gostyniu rozpoczęła prezes Bożena Misiurek, witając członków stowarzyszenia i gościa specjalnego - dyrektora PCPR w Gostyniu. Następnie, zgodnie z miłym zwyczajem comiesięcznych spotkań stowarzyszenia SM członkowie zarządu stowarzyszenia złożyli życzenia i wręczyli kwiaty solenizantom z minionego miesiąca. Zgromadzeni odśpiewali jubilatom gromkie „100 lat!”. Z okazji zbliżającego się Święta Kobiet panowie wręczyli paniom piękne tulipany.

Zarząd Stowarzyszenia przedstawił sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2014. W wyniku głosowania członkowie stowarzyszenia udzielili Zarządowi Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu absolutorium. W Zarządzie Stowarzyszenia społecznie pracują: Bożena Misiurek - prezes, Walenty Ciszak - wiceprezes, Marek Maciejewski - sekretarz, Barbara Horowska - skarbnik oraz członkinie zarządu: Maria Gęstwa i Ewa Krysicka.

Wśród najważniejszych działań stowarzyszenia SM w minionym roku wymieniono zrealizowanie dwóch projektów dofinansowanych przez Powiat Gostyński i Gminę Gostyń obejmujące różne formy terapeutyczne i aktywizacyjne adresowane do środowiska chorych na SM i ich rodzin; wyjazd na nadmorski turnus rehabilitacyjny, zorganizowany przy wsparciu PCPR w Gostyniu; cykl zabiegów rehabilitacyjnych w kriokomorze Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji AKANT NZOZ w Gostyniu, piknik integracyjny z okazji światowego Dnia SM, kurs komputerowy, wigilię dla członków stowarzyszenia i ich rodzin, przyjaciół i sponsorów czy udział w badaniach nad jakością życia chorych na stwardnienie rozsiane w Polsce.

Przypomniano też zorganizowane przez stowarzyszenie bezpłatne wykłady: lekarza neurologa dr. Jacka Wencla i psychologa dr. Marka Miotka, dietetyka Moniki Majchrzyckiej i spotkania ze specjalistami: specjalistą pracy socjalnej Violettą Kolendowicz, specjalistą rehabilitacji zawodowej Marią Lenarcik czy dyrektorem PCPR w Gostyniu Mirosławem Sobkowiakiem. Omówiono też przebieg działań zmierzających do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, uprawniającej do zbierania odpisu 1 procenta.

W czasie dyskusji podziękowano członkom zarządu za aktywizację chorych na SM i ich rodzin oraz przyjaciół, a całemu stowarzyszeniu za integrację środowiska na rzecz wsparcia dla chorych na SM. Dalsza część spotkania - przy kawie i słodkościach - upłynęła w ciepłej, rodzinnej atmosferze.

Uczestnicy spotkania otrzymali też bezpłatne najnowsze egzemplarze „Integracji” i innych czasopism dla osób z niepełnosprawnością oraz egzemplarze archiwalne tych tytułów.
Podziękowano też Zespołowi Szkół Zawodowych w Gostyniu za nieodpłatne udostępnianie sal na comiesięczne spotkania środowiska chorych na SM.
SM podsumowalo rok 2014 01
SM podsumowalo rok 2014 02
SM podsumowalo rok 2014 03
SM podsumowalo rok 2014 04