Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Powiatowy turniej bilarda

Wychowankowie Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Pogorzeli z oddziałami w Pogorzeli, Gostyniu i Krobi wzięli udział Powiatowym Turnieju Bilarda MŚŚ „Ferie 2015”. Gospodarzem kolejnej edycji turnieju (24.02.2015r.) była świetlica w Krobi. W finałowych rozgrywkach wzięło udział 16 bilardowiczów. Po zaciętych zmaganiach, którym towarzyszyło gorące kibicowanie, wyłoniono czterech zwycięzców: I miejsce zajął Dawid Szpruta - reprezentant MŚŚ w Gostyniu, II miejsce zajął Sebastian Ciesielski - reprezentant MŚŚ w Krobi, a III i IV miejsca zajęli kolejno Mateusz Piniewski i Piotr Ciosek - reprezentanci MŚŚ w Pogorzeli. Zmaganiom przyglądał się też przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Pedagog Paulina Piniewska - kierownik Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Pogorzeli z oddziałami w Pogorzeli, Gostyniu i Krobi przypomina: - Obecna edycja turnieju bilarda MŚŚ nie jest pierwszym turniejem, jaki miał miejsce w naszych placówkach. Młodzież już wielokrotnie miała okazję rywalizować w zmaganiach konkursu bilardowego. Ostatnio miał miejsce 5 grudnia 2014r. w Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Gostyniu. Wtedy sukces odnieśli wychowankowie z Pogorzeli, ponieważ na podium stanęli reprezentanci tej świetlicy. Pierwsze miejsce zajął Emil Manuszak, drugi był Przemysław Łabarzewski, natomiast reprezentant MŚŚ w Krobi Sebastian Ciesielski zajął trzecie miejsce a Dawid Szpruta z Gostynia był czwarty.

Na zwycięzców czekały nagrody, natomiast pozostali uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Powiat gostyński prowadzi Młodzieżową Świetlicę Środowiskową w Pogorzeli z oddziałami w Krobi i Gostyniu. To ważny element powiatowego systemu pomocy społecznej w obszarze wsparcia rodziny i przeciwdziałania przemocy i jedyna tego typu placówka na terenie powiatu gostyńskiego. Dzięki działalności świetlic rozwiązano wiele poważnych problemów wychowawczych i kryzysowych sytuacji rodzinnych, które groziły młodym ludziom najpoważniejszymi konsekwencjami. Jest to placówka dla młodzieży ponadgimnazjalnej oraz gimnazjalnej kierowanej przez sąd, kuratorów sądowych, specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Ośrodków Pomocy Społecznej oraz pedagogów szkolnych. Uczestników mogą też zgłaszać rodzice lub uczestnicy mogą zgłaszać się sami. Placówka jest prowadzona od 2000 r. W pierwszych latach świetlica działała w ramach organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, następnie w ramach Domu Dziecka w Bodzewie, a od 1 stycznia 2013 r. w związku z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest samodzielną placówką dziennego wsparcia. Obecnie świetlica funkcjonuje w Pogorzeli (Rynek 1), w Krobi (Powstańców Wielkopolskich 27) oraz w Gostyniu (Poznańska 1b). Wszystkie oddziały placówki są czynne codziennie w dni robocze w godzinach popołudniowych, a czasie ferii w godzinach dopołudniowych. W 2014 r. placówka objęła wsparciem 160 wychowanków (oddział w Gostyniu - 49, w Krobi - 57, w Pogorzeli - 54).

Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa zapewnia młodzieży częściową opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz rozwój zainteresowań. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, mające na celu przeciwdziałanie patologiom, zwłaszcza uzależnieniom, dostarczanie młodzieży wzorców zachowań, wzorców spędzania wolnego czasu, łagodzenie skutków urazów, stresów, poznawanie emocji i sposobu radzenia sobie z nimi, zwłaszcza z agresją oraz pomoc w sytuacjach kryzysowych. Świetlica udziela też indywidualnego wsparcia rodzicom uczestników zajęć w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Turniej bilarda MSS 2015 01
Turniej bilarda MSS 2015 02
Turniej bilarda MSS 2015 03
Turniej bilarda MSS 2015 04
Turniej bilarda MSS 2015 05
Turniej bilarda MSS 2015 06