Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Kompleksowa pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

W dniach od 23 do 28 lutego 2015 roku organizowany jest „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W powyższym terminie w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu, w Prokuraturze Rejonowej w Gostyniu, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, w Bonifraterskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Piaskach, w Stowarzyszeniu „Dziecko” oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu specjaliści w ramach akcji będą codziennie pełnić dyżury. Inicjatywa ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, jest też okazją do zasięgnięcia porady prawnej.

W Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu w ramach akcji „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” policjanci będą pełnić dyżury w godzinach 7:30 - 22:00.

Ponadto w dniach 23 lutego - 28 lutego w godzinach 7:15 - 15:15 w Prokuraturze Rejonowej w Gostyniu na ul. Nowe Wrota 7, dyżur pełnić będą Prokurator Rejonowy i jego zastępcy.

Do przedsięwzięcia włączyły się również: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „Dziecko”, BOIK w Piaskach oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu.

Harmonogram dyżurów specjalistów PCPR w Gostyniu i wolontariuszy Stowarzyszenia „Dziecko”, w punkcie konsultacyjnym uruchomionym w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” (PCPR w Gostyniu, ul. Nowe Wrota 7):
- poniedziałek (23.02.) 10:00-14:00 - psycholog, specjaliści pracy socjalnej, specjalista pomocy psychologicznej, mediator
  sądowy,
- wtorek (24.02.) 10:00-14:00 psycholog, specjaliści pracy socjalnej, mediator sądowy, pedagog rodzinny, specjalista
  pomocy psychologicznej, terapeuta środowiskowy,
- środa (25.02.) 10:00-14:00 psycholog, specjaliści pracy socjalnej, mediator sądowy, pedagog rodzinny, a 15:00-18:00
  prawnik, psycholog, specjalista pracy socjalnej, specjalista interwencji i pomocy psychologicznej,
- czwartek (26.02.) 10:00-14:00 psycholog, specjaliści pracy socjalnej, pedagog,
- piątek (27.02.) 10:00-14:00 psycholog, specjaliści pracy socjalnej, pedagog, mediator sądowy, terapeuta środowiskowy,
- sobota (28.02.) 10:00-14:00 pracownik socjalny, pedagog rodzinny, specjalista interwencji i pomocy psychologicznej.

Harmonogram dyżurów specjalistów Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w punkcie konsultacyjnym uruchomionym w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” (BOIK w Piaskach, ul. Marysin 1):
- poniedziałek (23.02.) 10:00-14:00 - pedagog, specjalista pomocy psychologiczno-pedagogicznej, specjalista pracy z
  ofiarami przemocy,
- wtorek (24.02.) 10:00-14:00 pedagog, specjalista pomocy psychologiczno-pedagogicznej, specjalista pracy z ofiarami
  przemocy,
- środa (25.02.) 10:00-14:00 pedagog, specjalista pomocy psychologiczno-pedagogicznej, specjalista pracy z ofiarami
  przemocy,
- czwartek (26.02.) 10:00-14:00 pedagog, specjalista pomocy psychologiczno-pedagogicznej, specjalista pracy z ofiarami
  przemocy,
- piątek (27.02.) 10:00-14:00 pedagog, specjalista pomocy psychologiczno-pedagogicznej, specjalista pracy z ofiarami
  przemocy.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu (ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń) w dniach od 23 lutego do 27 lutego 2015 r.:
- specjaliści pracy socjalnej i pracownicy socjalni (poniedziałek - piątek w godz. od 8:00 do 14:00);
- mediator (poniedziałek-piątek w godz. od 8:00 do 14:00);
- asystenci rodziny (wtorek - 24 lutego 2015 r. oraz czwartek - 26 lutego 2015 r. w godz. od 15:00 do 17:00).

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń, budynek MGOPS) - specjaliści pracy z ofiarami przemocy 23-25 lutego 2015 r. od 8:00 do 14:00; 27-28 lutego 2015 r. w godz. od 8:00 do 17:00.

Punkt Wsparcia w Gostyniu (ul. Fabryczna 1, 63-800 Gostyń, budynek ZGKiM):
- psycholog (poniedziałek - 23 lutego 2015 r. w godz. od 14:00 do 19:00);
- radca prawny (środa - 25 lutego 2015 r. w godz. od 16:00 do 19:00) z porad można skorzystać po uprzednim otrzymaniu
  skierowania z MGOPS Gostyń.

Za: asp.sztab. SEBASTIAN MYSZKIEWICZ - oficer prasowy KPP w Gostyniu
Tydzien Pomocy Osobom_plakat2