Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Robocza wizyta Holenderek

Powiat Gostyński odwiedziły Holenderki z Fryzji, części Holandii, w której mieszkańcy mają swój odrębny język. Petra Bijker Kuiper i Janny Bos są reprezentantkami parafii w St. Johannesga, której mieszkańcy latem ubiegłego roku gościli w swoich domach wychowanków z Domów Dziecka w Bodzewie i w Gostyniu. Był to wyjątkowy gest pomocy dzieciom, które z rożnych względów nie mają swoich rodzin.

Petra i Janny były goszczone przez Dom Dziecka w Bodzewie, w którym spędziły miło weekend i kilka kolejnych dni. Korzystając z okazji, spotkały się też w Starostwie Powiatowym w Gostyniu z przedstawicielem Zarządu Powiatu Gostyńskiego Januszem Sikorą. Odwiedziły też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które wraz z Domami Dziecka w Bodzewie i Gostyniu współpracuje na co dzień z Holendrami. Rozmawiano m. in. na temat różnych form współpracy.

Petra i Janny były wzruszone ciepłym przyjęciem i aktywnie zorganizowanym przez dyrektora i pracowników domów dziecka ciekawym pobytem na Ziemi Gostyńskiej.
Robocza wizyta Holenderek 2015