Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Opłatek z bezpiecznym seniorem

Dwustu seniorów przybyło 11 grudnia do sali widowiskowej Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” na spotkanie opłatkowe i wspólne śpiewanie kolęd. Zorganizował je Zarząd Rejonowy w Gostyniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który wraz z przedstawicielami gostyńskiej policji przygotował też pogadankę o bezpieczeństwie seniorów.

Prezes zarządu Andrzej Starosta powitał seniorów oraz gości: Starostę Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego, Burmistrza Gostynia Jerzego Kulaka, ks. proboszcza Krzysztofa Młynarczyka, Zastępcę Komendanta KPP w Gostyniu podinspektora Roberta Bekiera, aspiranta sztabowego Sebastiana Myszkiewicza, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosława Sobkowiaka oraz Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu Teresę Klonowską. Zaprosił też wszystkich, w imieniu organizatorów, na słodki poczęstunek i wspólne spędzenie czasu w gronie znajomych.

Następnie do seniorów zwrócili się z życzeniami goście. Starosta Robert Marcinkowski dołączył do słów o radości i optymizmie towarzyszącym zbliżającym się świętom Bożego Narodzenia specjalny upominek, przygotowany przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach. Była to świąteczna choinka, wykonana z materiałów ekologicznych. Burmistrz Jerzy Kulak dołączył do życzeń wyrazy swojej radości z kontynuowania w ramach budżetu obywatelskiego bezpłatnej komunikacji miejskiej, a także informacje o planowanych kolejnych inwestycjach w Gostyniu i o zmianach w Urzędzie Miejskim, mających przynieść oszczędności. Ciepłe i serdeczne słowa do seniorów skierowali też szefowie gostyńskiego PCPR i M-GOPS.

Od życzeń zaczął też ks. proboszcz Krzysztof Młynarczyk, który następnie zaprosił wszystkich do dzielenia się opłatkiem, podkreślając, że ten wyjątkowy gest łączy wszystkich w jedną serdeczną wspólnotę. Łamaniu się opłatkiem przez wszystkich uczestników spotkania towarzyszyło wiele wzruszających momentów.

Kolejną część wypełniły kolędy i pastorałki śpiewane wspólnie z całą salą przez Zespół Śpiewaczy „Tęcza” PZERiI, działający przy GOK w Piaskach.

Ważną częścią spotkania była pogadanka przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu o bezpieczeństwie seniorów w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczne życie seniorów”, realizowanego przez KPP w Gostyniu. Policjanci apelowali o zachowanie ostrożności podczas kontaktów z osobami, których się nie zna. Szczególnie prosili o rozwagę osoby starsze, mieszkające samotnie, gdyż to one są najczęściej ofiarami oszustów i złodziei. Przestępcy, wykorzystując łatwowierność, uczciwość, często i naiwność ludzką, w bezduszny i okrutny sposób grabią i odbierają to, na co tak ciężko przez całe życie pracowali nasi seniorzy. Bez skrupułów pozbawiają pamiątek rodzinnych i oszczędności lub pieniędzy potrzebnych na przeżycie miesiąca czy zakup niezbędnych leków. Policjanci przedstawili najbardziej typowe zachowania oszustów, szczegółowo opisali najczęściej spotykane oszustwa np. na hydraulika, na wnuczka, na gazownię itp. Słuchacze wykazali olbrzymie zainteresowanie tematem. Poruszano również temat bezpieczeństwa na ulicy, w banku, w urzędzie czy w innych publicznych miejscach.

Na koniec Andrzej Starosta poinformował o przygotowywaniu przez Zarząd PZERiI we współpracy z PCPR w Gostyniu wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne w 2015 r.

Wspólne spędzenie czasu było bardzo ważne dla jego uczestników - rozmowom przy kawie i słodkościach nie było końca.
Oplatek z bezpiecznym seniorem 2014 01
Oplatek z bezpiecznym seniorem 2014 02
Oplatek z bezpiecznym seniorem 2014 03
Oplatek z bezpiecznym seniorem 2014 04
Oplatek z bezpiecznym seniorem 2014 05
Oplatek z bezpiecznym seniorem 2014 06