Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Uczcili wolontariuszy!

Gala projektów i wolontariuszy, debata oksfordzka i żywiołowy biskupiański rock kapeli C 360 złożyły się między innymi na gminne obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, czyli święta ludzi nieodpłatnie i bezinteresownie pomagających innym, które odbyły się 5 grudnia w kinie „Szarotka” w Krobi.

Uroczystość otwarła i prowadziła Anna Krzyżostaniak, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi. Uczestniczyli w niej Sebastian Czwojda, Burmistrz Krobi, Łukasz Kubiak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi, radni gminy Krobia i powiatu gostyńskiego, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Krobi, dyrektorzy i kierownicy gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy, powiatu i Wielkopolski oraz wolontariusze. W pierwszej części Mirosław Sobkowiak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, wygłosił przemówienie okolicznościowe, poświęcone wolontariatowi. Wskazał na wyniki badań, podkreślające wzrost liczby wolontariuszy w ciągu ostatnich dziesięciu lat: - W 2004 r. co piętnasty Polak pracował na rzecz innych jako wolontariusz, a w roku 2014 już co piąta osoba pracuje jako wolontariusz. Podkreślił też, że wkład w zachęcanie młodych ludzi do włączania się w wolontariat ma Stowarzyszenie „Ziemia Krobska”, od czterech lat realizująca program edukacyjny „Młodzi Aktywni”. Swoje wystąpienie zakończył podziękowaniami dla wszystkich działających społecznie: - Wszyscy, niezależnie od wieku, pracując na rzecz innych, pokazujecie swoje serca, swoją dobroć i zrozumienie dla problemów innych ludzi. Jesteście po prostu aniołami.

Kolejnym punktem uroczystości było przystąpienie trzech kolejnych jednostek do zawiązanego w ubiegłym roku „Partnerstwa na rzecz wolontariatu w gminie Krobia”. Do trzynastu ubiegłorocznych sygnatariuszy dołączyły Zespół Szkół w Pudliszkach, Zespół Szkół w Gostkowie oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krobia.

Chwilę później zaprezentowano nagrodzone projekty, a scenę sali widowiskowo-kinowej zajęli wolontariusze, których działania zwyciężyły w konkursie: „Najlepsza Inicjatywa Wolontarystyczna 2014 r. Gminy Krobia”. Kapituła konkursowa przyznała równorzędne tytuły Najlepszych Inicjatyw: grupie nieformalnej „Stanisławowie”, zajmującej się organizowaniem zajęć rekreacyjno-edukacyjnych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Kuczynie; grupie nieformalnej „Słodkie babeczki” z Rogowa, organizującej cykliczne warsztaty kulinarne dla dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych; przytulisku dla bezdomnych zwierząt w Krobi, w którym wolontariusze pracują codziennie opiekując się bezdomnymi zwierzętami; a także realizatorom projektu „Świąteczna paczka”, prowadzonemu przez Zespół Szkół w Pudliszkach. Laureatom specjalne podziękowania i gratulacje złożyli burmistrz Sebastian Czwojda oraz przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kubiak.

W kolejnej części spotkania podsumowano „Młodzieżowy Program Grantowy - KROBUS 2014”, zrealizowany przez Stowarzyszenie „Ziemia Krobska” przy dofinansowaniu Gminy Krobia. Koordynator programu Adam Sarbinowski zaprezentował efekty realizacji siedmiu projektów nagrodzonych grantami:
1. Grupa „Duzi-małym”, projekt: „Baśniowe podróże - dzieci małe i duże”. Projekt gimnazjalistów i licealistów z Krobi polegał na przeprowadzeniu warsztatów teatralnych, w których oprócz młodzieży uczestniczyły również osoby dorosłe. Jego zwieńczeniem są przedstawienia dla dzieci.
2. Grupa „Rudziki”, projekt: „Siatkówka dla pokoleń”. W ramach projektu młodzież z Ziemlina przygotowała we wsi pełnowymiarowe boisko do siatkówki plażowej i zorganizowała turniej oraz ligę piłki plażowej dla młodzieży z gminy Krobia.
3. Grupa „Grafomaniacy”, projekt: „Nie niszczę, tworzę”. W ramach projektu młodzież z Zespołu Szkół w Starej Krobi zorganizowała warsztaty i konkurs graffiti. Udekorowano graffiti jeden z budynków przy szkolnym boisku i utworzono przy nim przyjazny „skwer malucha”.
4. Grupa „Flying Music”, projekt: „Muzyka naszym uzależnieniem”. Uczniowie Zespołu Szkół w Gostkowie zorganizowali konkursy: wokalny, plastyczny oraz z historii muzyki, przeprowadzono warsztaty z zawodowym muzykiem, a także przygotowano „Szkolny dzień muzyki”, podczas którego zaprezentowano talenty muzyczne uczniów. Przygotowano również szkolny musical.
5. Grupa Rogowo Active Sport, projekt: „Nuda nam nie grozi, bo nam sport po głowie chodzi”. Młodzież stworzyła w Rogowie siłownię. Odbyły się też zajęcia z trenerem kulturystyki.
6. Grupa „Słodkie Babeczki”, projekt:. „Duży czy mały w kuchni doskonały”. Projekt polegał na przeprowadzeniu w Chwałkowie, Krobi i Rogowie warsztatów kulinarnych. Inicjatorki warsztatów zaprezentowały przepisy z różnych zakątków świata. Uczono również prawidłowego nakrywania do stołu oraz jego dekorowania.
7. Grupa „Zakręceni muzyką”, projekt: „Muzyczne przerwy”. W ramach projektu m.in. powstały muzyczne przerwy szkolne w Zespole Szkół w Pudliszkach. Wprowadzono również naukę tańca na dużych przerwach i po zajęciach. Przygotowano też teledysk o szkole, który nagrali i zmontowali sami uczniowie.

Następnie Burmistrz Sebastian Czwojda podziękował wolontariuszom i organizacjom pozarządowym. Podkreślił, że z podziwem obserwował podsumowanie i efekty działań w realizowanych projektach. Ostatnia część spotkania poświęcona była podsumowaniu projektu „Młodzi Aktywni” Stowarzyszenia „Ziemia Krobska”. Przedstawił je Mariusz Duda, prezes stowarzyszenia. W ramach czwartej edycji projektu kolejna grupa młodych wolontariuszy ukończyła sześciomiesięczne warsztaty dla młodzieżowych liderów, odbyła szkolenie autdoorowe w Brzedni, była na wycieczce edukacyjnej w Warszawie, zorganizowała kilka kampanii społecznych na terenie gminy Krobia.

Zwieńczeniem podsumowania była przygotowana przez uczestników projektu debata oksfordzka na temat „Działalność wolontariuszy powinna być gratyfikowana”. Jest to rodzaj dyskusji publicznej, wywodzący się z Uniwersytetu Oksfordzkiego http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Oksfordzki, w której zdecydowanie zabronione jest obrażanie, bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Zadaniem debaty jest dyskusja nad postawioną tezą. Debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. Przewodniczy im marszałek, który ma do pomocy sekretarza, czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi oraz zachowaniem zasad wzajemnego szacunku. Do dyskusji, która, mimo że rozpaliła uczestników oraz widzów, jednak przebiegała z zachowaniem zasad kultury, włączyli się też uczestnicy gali wolontariusza na czele z burmistrzem Sebastianem Czwojdą i przewodniczącym Rady Miejskiej Łukaszem Kubiakiem. Tak jak każda z debat oksfordzkich i ta zakończyła się głosowaniem, które wykazało przewagę osób uważających, że wolontariuszom należy się docenianie ich pełnej poświęcenia działalności.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające jego ukończenie.

Galę wolontariatu w Krobi zakończył występ zespołu C 360. Muzycy, nawiązujący do charakterystycznego dla Ziemi Krobskiej folkloru biskupiańskiego, wykorzystujący też instrumenty ludowe, np. dudy, zagrali żywiołowy rockowy koncert. Publiczność rozpalona ostrymi, ale melodyjnymi rytmami, nagrodziła kapelę owacjami i wymusiła bisy.

Organizatorom krobskich obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza należą się słowa uznania.
Wolontariusze Krobia 2014 01
Wolontariusze Krobia 2014 02
Wolontariusze Krobia 2014 03
Wolontariusze Krobia 2014 04
Wolontariusze Krobia 2014 06
Wolontariusze Krobia 2014 07
Wolontariusze Krobia 2014 08
Wolontariusze Krobia 2014 09
Wolontariusze Krobia 2014 10
Wolontariusze Krobia 2014 11
Wolontariusze Krobia 2014 12
Wolontariusze Krobia 2014 13
Wolontariusze Krobia 2014 14
Wolontariusze Krobia 2014 15
Wolontariusze Krobia 2014 16
Wolontariusze Krobia 2014 17
Wolontariusze Krobia 2014 18
Wolontariusze Krobia 2014 19