Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Rozstrzygnięto XIV Powiatowy Konkurs Plastyczny
„Jesteśmy wśród Was”

Rozstrzygnięto XIV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesteśmy wśród Was”. Konkurs od czternastu lat adresowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gostyńskiego. Celem konkursu jest integracja niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gostyńskiego ze środowiskiem poprzez prezentację ich twórczości plastycznej.

W uroczystym rozstrzygnięciu konkursu (1.12.2014 r.) uczestniczył Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, który pogratulował uczestnikom wyjątkowych prac i podziękował opiekunom za odkrywanie talentów i pracę nad ich rozwijaniem. Przewodnicząca jury Anna Szymańska podkreśliła, że jury miało wyjątkowo trudne zadanie, gdyż nadesłane prace były bardzo ciekawe i dojrzałe artystycznie. Jak zgodnie podkreślali członkowie komisji, wszystkie prace zasługiwały na wyróżnienie, co podkreślono w protokole konkursowym. Jury skierowało też szczególne słowa uznania dla instruktorów opiekujących się artystami.

Na tegoroczną edycję spłynęło ponad trzydzieści prac wykonanych różnymi technikami i o różnorodnej tematyce. Jury w składzie: przewodnicząca Anna Szymańska, Violetta Kolendowicz i Mirosław Sobkowiak dokonało trudnego wyboru.
Rozstrzygnięciu konkursu towarzyszyła wystawa nadesłanych prac.

Laureaci XIV Powiatowego Konkursu Plastycznego „Jesteśmy wśród Was”:
1 miejsce: Paweł Nowicki (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach),
2 miejsce: Wojciech Marszałek (Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu),
3 miejsce: Bogdan Szmyt (Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach).

Równorzędne wyróżnienia otrzymali:
- Anna Pawlicka (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „KASIA”),
- Eugeniusz Zieliński (Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu),
- Małgorzata Matyla (Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie),
- Daniel Nowak (Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu),
- Jan Banaszak (Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach).

Nagrody i dyplomy zwycięzcom wręczyli Janusz Sikora i Anna Szymańska.
Konkurs zorganizowały: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „Dziecko”.
XIV Konkurs JwW 2014 01
XIV Konkurs JwW 2014 02
XIV Konkurs JwW 2014 03
XIV Konkurs JwW 2014 04
XIV Konkurs JwW 2014 05
XIV Konkurs JwW 2014 06
XIV Konkurs JwW 2014 07
XIV Konkurs JwW 2014 08
XIV Konkurs JwW 2014 09
XIV Konkurs JwW 2014 10