Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Specjaliści wymienili się doświadczeniami

Obradował Powiatowy Zespół Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu spotkali się (25.11.2014) Przewodniczący gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych z Borku Wlkp., Gostynia, Krobi, Pępowa, Piasków, Pogorzeli, Ponieca, kierownicy i specjaliści Ośrodków Pomocy Społecznej, Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, kuratorzy z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu i organizacji pozarządowych przeciwdziałających przemocy. Kolejne spotkanie powiatowego zespołu konsultacyjnego było poświęcone w pierwszej części rekomendacji procedury interwencyjnego odbioru dziecka w powiecie gostyńskim oraz zwiększaniu skuteczności działania Grup Roboczych, które w poszczególnych gminach pracują z przypadkami przemocy w konkretnych rodzinach. Oba tematy omówił Mirosław Sobkowiak (dyrektor PCPR w Gostyniu).

W drugiej części spotkania Teresa Klonowska - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu przedstawiła wypracowane w tym roku standardy pracy Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gostyń zgodnie z procedurą „Niebieskie Karty”. Ostatnia część spotkania była poświęcona jednemu z ważnych aspektów pracy Zespołów Interdyscyplinarnych, czyli udostępnianiu i wglądowi w akta procedury „Niebieskie Karty”. Temat ten omówiła Agnieszka Jackowiak - prawnik, Kierownik Działu Nadzoru PCPR w Gostyniu.

W spotkaniu, zorganizowanym przez PCPR w Gostyniu w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gostyńskim, wzięło udział trzydziestu specjalistów z powiatu gostyńskiego. Wymienili się też oni swoimi doświadczeniami w rozwiązywaniu problemów dotyczących przemocy w rodzinie.
Specjalisci wymienili doswiadczenia 2014 01
Specjalisci wymienili doswiadczenia 2014 02
Specjalisci wymienili doswiadczenia 2014 03
Specjalisci wymienili doswiadczenia 2014 04
Specjalisci wymienili doswiadczenia 2014 05
Specjalisci wymienili doswiadczenia 2014 06