Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Nauczyciele przeciw przemocy

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Żytowiecku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zorganizowały specjalistyczne szkolenie (19.11.2014) dla nauczycieli i pedagogów. Było one poświęcone stosowaniu procedury „Niebieskiej Karty” w oświacie. Głównym celem tej procedury jest przerwanie przemocy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy. Szkolenie prowadził certyfikowany („Niebieska Linia”) specjalista interwencji i pomocy psychologicznej.

Omawiano działania, które należy podjąć w przypadku zgłoszenia przemocy lub pojawienia się podejrzenia, że któryś z uczniów lub członków jego rodziny jej doświadcza. Wskazywano na sposoby reagowania, udzielania wsparcia i pomocy tym, którzy jej doznają i ich rodzinom.

Drugą część szkolenia poświęcono zjawisku agresji w szkole, zwłaszcza rówieśniczej. Wskazywano na działania, które pozwalają skutecznie przeciwdziałać tej agresji.

Organizatorzy szkolenia przypominają, że procedura „Niebieskich kart” polega na obowiązku wszczęcia interwencji oraz sporządzeniu przez każdego pracownika służby zdrowia, oświaty, pomocy społecznej czy policji specjalnej karty informacyjnej o podejrzeniu stosowania przemocy w konkretnej rodzinie. Podstawową zaletą tej procedury jest to, że pozwala szybko i skutecznie działać. Odpowiedni sposób działania stanowi gwarancję, że interwencja będzie optymalna. Krzywdzenie jest zjawiskiem złożonym i może przybierać różne formy, takie jak krzywdzenie fizyczne, psychiczne, wykorzystywanie seksualne, krzywdzenie ekonomiczne czy zaniedbywanie. Optymalna interwencja to taka, która przede wszystkim zapewni ofierze bezpieczeństwo w trudnej, czy wręcz tragicznej dla niej sytuacji.

Po udzieleniu pomocy dziecku lub innej ofierze przesyła się niezwłocznie formularz „Niebieskiej Karty” do Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy ośrodku pomocy społecznej w każdej gminie. Specjaliści powołani do tego Zespołu weryfikują zgłoszenie i, w przypadku potwierdzenia się informacji o wystąpieniu przemocy, podejmują działania osłonowe i pomocowe, skierowane do ofiar przemocy oraz naprawcze, adresowane do sprawców.

Procedura ta jest prowadzona niezależnie od postępowania prokuratorskiego czy prowadzonego przez policję, wyjaśniającego, czy doszło do złamania prawa i popełnienia przestępstwa przeciwko osobom bliskim.

Jeżeli doznajesz przemocy, jeżeli jesteś jej świadkiem, jeżeli wiesz, że ktoś krzywdzi dzieci, powiadom Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej w Twojej gminie lub PCPR w Gostyniu.

Pamiętaj, nie jesteś sam(a)!
Szkoła i PCPR