Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „Dziecko” informują, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. 2014.189) osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych.

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu. Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni_przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych: www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Dodatkowo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz w Punkcie Wsparcia dla Ofiar Przemocy Stowarzyszenia „Dziecko” można uzyskać „Informator dla pokrzywdzonego. Jestem pokrzywdzony przestępstwem i co dalej”. Książka jest wydawana do wyczerpania posiadanych egzemplarzy. Można też uzyskać wersję elektroniczną tej 175 - stronicowej publikacji pisząc na adres:
pcpr@gostyn.pl lub stowarzyszeniedziecko@wp.pl.
Informator dla pokrzywdzonego 2014