Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Halliwick wspierał „Kasię”

Piętnastu podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia” uczestniczyło w dziesięciomiesięcznych zajęciach terapeutycznych na pływalni „Na fali”. Metodą Halliwick uczono niezależnego (od opiekuna) poruszania się w wodzie i pływania. W terapii tej wykorzystuje się zabawy, gry oraz różnego rodzaju aktywności celem oswojenia i przystosowania psychicznego do wody. Pomoc instruktora i środowisko wodne umożliwia pływakom opanowanie prawidłowych wzorców ruchu niemożliwych do wykonania na lądzie.

Po początkowym oswojeniu z wodą uczestnicy poznali zasady kontroli równowagi, a następnie dochodzili do poziomu umożliwiającego zerwanie bezpośredniego kontaktu z instruktorem. Wtedy, często pierwszy raz w życiu, doświadczali niezależności i samodzielności ruchu. Radość uczestników i satysfakcja opiekunów z dokonań na basenie jest ogromna. Wiceprezes stowarzyszenia Urszula Szefer podkreśla: - Bardzo ważne jest poświęcenie rodziców, którzy mimo swoich obowiązków zawodowych i rodzinnych, znajdują zawsze czas, by dowieźć swoje dzieci na zajęcia oraz być z nimi i regularnie ćwiczyć.

Metoda Halliwick jest szczególnie ceniona przez terapeutów jako jedna z form wielokompleksowej rehabilitacji dzieci i dorosłych z uszkodzeniami układu nerwowego, z zaburzeniami słuchu i wzroku, jak również z zaburzeniami emocjonalnymi.

W zajęciach trwających 465 godzin brało udział 15 podopiecznych Stowarzyszenia „Kasia” w wieku od 7 do 30 lat wraz ze swoimi opiekunami. Zajęcia zrealizowano w ramach projektu „HALLIWICK”, dofinansowanego przez Powiat Gostyński i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ze środków PFRON. Projekt uzyskał też wsparcie finansowe Województwa Wielkopolskiego i Gminy Gostyń.
Dzięki ww. dofinansowaniu udział w zajęciach był dla uczestników całkowicie bezpłatny.
Halliwick wspieral Kasie 2014 01
Halliwick wspieral Kasie 2014 02
Halliwick wspieral Kasie 2014 03
Halliwick wspieral Kasie 2014 04