Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Bezpłatne publikacje dla niepełnosprawnych

Problemom osób niepełnosprawnych poświęcone są publikacje, udostępniane nieodpłatnie przez PCPR w Gostyniu.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że udostępnia nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym, a zwłaszcza organizacjom pozarządowym, placówkom, instytucjom, firmom i osobom działającym na rzecz niepełnosprawnych dwumiesięcznik „Integracja”. Jest to największy w Polsce magazyn dla niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół. Jest to możliwe dzięki udziałowi PCPR w Gostyniu w programie „Paczka integracji”.

Aktualnie dostępne są, obok kilku ostatnich numerów „Integracji”, także najnowsze numery Magazynu Informacyjnego dla Niepełnosprawnych „Nasze Sprawy”; czasopisma „Kotwica”, poświęconego chorym niepełnosprawnym; „Sportu Paraolimpijskiego”; pisma Ruchu Twórczego Osób Niepełnosprawnych „Filantrop”. Dostępne są też wydawnictwa książkowe: „Informator dla pracodawców, zatrudniających osoby niepełnosprawne”, „Wolontariat na rzecz osób z niepełnosprawnością”- poradnik dla wolontariuszy pracujących z osobami z niepełnosprawnością, „Poradnik prawno-obywatelski” oraz zeszyty tematyczne: „Niezbędnik pracodawcy - Osoba niepełnosprawna w twojej firmie”, „Kobiety z niepełnosprawnością na rynku pracy”, „Niepełnosprawni mieszkańcy wsi. Sytuacja społeczna i zawodowa”, „Osoby niepełnosprawne 50+. Sytuacja zawodowa i społeczna”, „Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych”.

Magazyn „Integracja” oraz inne publikacje można otrzymać (do wyczerpania posiadanych egzemplarzy) w godzinach urzędowania w PCPR w Gostyniu (ul. Nowe Wrota 7) oraz w Punkcie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin przy PCPR w Gostyniu, czynnym w środy od godz. 15 do 18. Publikacje dostępna jest też w Punkcie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenia „Dziecko” (Centrum Informacyjno-Doradcze dla NGOs, ul. Parkowa 1a, tel. 725167236). Magazyn „Integracja” jest też dostępny w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego.

Zachęcamy do skorzystania.
Publikacje dla niepelnosprawnych 2014