Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Weź udział w konkursie „Jesteśmy wśród Was”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „Dziecko” ogłaszają XIV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesteśmy wśród Was”. Konkurs adresowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Gostyńskiego. Celem konkursu jest społeczna integracja niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gostyńskiego poprzez prezentację ich twórczości plastycznej. Konkurs zostanie oficjalnie rozstrzygnięty 1 grudnia br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Zapraszamy do udziału wszystkich niepełnosprawnych. Zarówno technika jak i tematyka prac są dowolne. Prace należy składać w PCPR w Gostyniu do 25 listopada 2014 r. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie. Autorzy prac nagrodzonych otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Regulamin konkursu „Jesteśmy wśród Was” - 2014

1.Uczestnikami konkursu mogą być osoby niepełnosprawne (dzieci, młodzież, dorośli) posiadające stopień niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, lekki lub równorzędnie orzeczenie o niepełnosprawności.
2.Prace mogą być wykonywane w dowolnej technice. Tematyka prac jest dowolna.
3.Prace będą ocenianie w kategoriach wiekowych:
a)dzieci i młodzież do lat 18,
b)dorośli powyżej 18 roku życia.
4.Jury powołuje PCPR w Gostyniu.
5.Zakończenie konkursu ustala się na dzień 25 listopada 2014 r. Prace należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w terminie wyżej podanym. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 1 grudnia 2014 r.
6.Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie
w czasie rozstrzygnięcia konkursu.
7.Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie. Autorzy prac nagrodzonych otrzymają nagrody rzeczowe.
8.Prace należy odebrać w po zakończeniu uroczystego ogłoszenia wyników (w dniu 1 grudnia 2014). Prace nie odebrane w terminie pozostają do dyspozycji PCPR.

Regulamin konkursu jest również dostępny w siedzibie PCPR w Gostyniu, siedzibie Stowarzyszenia „Dziecko” oraz na stronie www.gostyn.pcpr.info, www.gostyn-pcpr.info oraz ngo.gostyn.pl.