Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Gaude Mater Polonia w Bodzewie

Zarząd holenderskiej fundacji Gaude Mater Polonia wizytował w minioną sobotę Dom Dziecka w Bodzewie. Fundacja ta od trzydziestu lat wspiera finansowo i materialnie funkcjonowanie bodzewskiej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Goście z Holandii przyjechali obecnie obejrzeć efekty ostatnio udzielanego wsparcia. Obejrzeli kuchnię, do której podstawowe sprzęty i wyposażenie podarowali kilka lat temu. Odwiedzili też wychowanków. Ale przede wszystkim wizytowali nowe pomieszczenia rekreacyjne dla wychowanków, umiejscowione w dolnej kondygnacji pałacu w Bodzewie, tj. siłownię i salę bilardową. Gaude Mater Polonia ma również swój wkład w utworzenie tych miejsc aktywnego wypoczynku.

Podsumowując pierwszą część wizyty, holenderscy goście wyrazili swoje zadowolenie, że placówka w Bodzewie w ostatnich paru latach znacząco wypiękniała i jest w pełni przygotowana do pracy z dziećmi. W drugiej części wizyta zamieniła się w robocze spotkanie Holendrów, dyrekcji Domu Dziecka w Bodzewie przedstawiciela PCPR w Gostyniu. Dyskutowano o możliwych obszarach dalszego wsparcia ze strony Gaude Mater Polonia dla Bodzewa. Na koniec członkowie zarządu holenderskiej fundacji przekazali prezenty dla dzieci oraz dary dla placówki.
Gaude Mater Polonia w Bodzewie 2014 01
Gaude Mater Polonia w Bodzewie 2014 02
Gaude Mater Polonia w Bodzewie 2014 03
Gaude Mater Polonia w Bodzewie 2014 04