Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Wizytowali powiat gostyński

Przez dwa dni (27-28.10.2014r.) pracownicy pomocy społecznej z gmin i powiatów województwa wielkopolskiego przypatrywali się pracy powiatowego systemu pomocy społecznej. Spotykali się z kierownikami i pracownikami powiatowych i gminnych jednostek pomocy społecznej oraz placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Okazją była zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu wizyta studyjna „System wsparcia na terenie Powiatu Gostyńskiego”, zrealizowana w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”.

Uczestnicy grupy studyjnej bardzo wysoko ocenili dorobek Powiatu Gostyńskiego i gmin wchodzących w jego skład oraz organizacji pozarządowych, działających na tym terenie. Jak przyznali w czasie podsumowywania tych bardzo intensywnie przepracowanych dwóch dni: - Jesteśmy pod wrażeniem pokazanych nam dobrych praktyk oraz bardzo pragmatycznych rozwiązań i działań podejmowanych w Powiecie Gostyńskim. Dziękujemy za dzielenie się z nami swymi doświadczeniami i pomysłami oraz wyjątkową otwartość pracownikom wizytowanych przez nas placówek, tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach, Domu Dziecka w Bodzewie, Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie, Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.

W czasie wizyty studyjnej nawiązano także nowe kontakty oraz zaplanowano wspólne działania, pozwalające m.in. na podejmowanie podobnych inicjatyw w samorządach, których przedstawiciele uczestniczyli w grupie studyjnej.

Dyrektor Mirosław Sobkowiak w imieniu organizatorów wizyty studyjnej: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu dziękuje wszystkim, którzy brali czynny udział w organizacji wizyty i zechcieli gościć uczestników w swoich placówkach. Podkreśla: - Jestem przekonany, że bez Państwa zaangażowania ocena wizyty studyjnej przez uczestników nie byłaby tak wysoka. Docenili oni bowiem Państwa profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywaną przez siebie pracę, dzięki czemu system pomocy społecznej w Powiecie Gostyńskim jest postrzegany i zostanie zapamiętany jako obszar realizujący swoje zadania w sposób kompetentny i fachowy.
Wizytowali powiat gostynski 2014 01
Wizytowali powiat gostynski 2014 02
Wizytowali powiat gostynski 2014 03
Wizytowali powiat gostynski 2014 04
Wizytowali powiat gostynski 2014 05
Wizytowali powiat gostynski 2014 06
Wizytowali powiat gostynski 2014 07
Wizytowali powiat gostynski 2014 08
Wizytowali powiat gostynski 2014 09
Wizytowali powiat gostynski 2014 10
Wizytowali powiat gostynski 2014 11